Harjun seurakunnan kappalainen | Tampereen hiippakunta

Harjun seurakunnan kappalainen


Kappalaisen työalueena on koko Harjun seurakunta. Vastuualueena on Lielahden lähikirkkopiiri. Viran valmiuksissa korostuu moniammatillinen tiimityöskentely ja kaupunginosatyöskentely sekä verkostoitumisvalmiudet alueen muiden toimijoiden kanssa.

Kappalaisen virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon suorittanut pappi (KJ 6:10 §). Virkaan valittavalta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämistä. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan (KL 6:16 §) sekä rikosrekisteriote (KL 6:33 §). Virassa on 4 kuukauden koeaika. Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote. Valinnassa voidaan käyttää soveltuvuustestiä.

Lisätietoja antavat kirkkoherra Veli-Pekka Järvinen, 050 3302077, veli-pekka.jarvinen@evl.fi ja kappalainen Markku Komulainen, 040 8048501, markku.komulainen@evl.fi.

Hakuaika päättyy 16.3.2018 klo 15.00 mennessä.

Virkaa haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Toissijaisesti hakemukset voi lähettää liitteineen osoitteeseen Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, Eteläpuisto 2 C, 33200 Tampere tai tampere.tuomiokapituli@evl.fi.