Hattulassa syksyllä kirkkoherranvaali | Tampereen hiippakunta

Hattulassa syksyllä kirkkoherranvaali


Hattulan seurakunnan kirkkoherranvaali toimitetaan syksyllä. Virkaa hakeneet on nyt asetettu vaalisijoille.

Tampereen tuomiokapituli asetti kokouksessaan tänään ensimmäiselle vaalisijalle Lopen seurakunnan vs. kirkkoherra Juha Koivulahden, toiselle Pellon seurakunnan kirkkoherra Mikko Pelkosen ja kolmannelle Hattulan seurakunnan vt. kirkkoherra Virpi Järvisen.

Ennakkoäänestys toimitetaan 26.–30.9.2016 ja vaali 2.10.2016 alkaen. Hattulan seurakunnan uusi kirkkoherra valitaan välittömällä vaalilla, jossa äänioikeus on 18 vuotta täyttäneillä seurakunnan jäsenillä. Ennen vaalia hakijat antavat vaalinäytteet Hattulan kirkossa. Juha Koivulahti toimittaa päiväjumalanpalveluksen 4.9.2016, Mikko Pelkonen 11.9.2016 ja Virpi Järvinen 18.9.2016.

Kirkkojärjestyksen mukaan tuomiokapituli tekee kirkkoherran välitöntä vaalia varten vaaliehdotuksen. Siinä tuomiokapituli asettaa kolme kelpoisuusvaatimukset täyttävää hakijaa vaalisijoille. Haastatellessaan ja arvioidessaan hakijoiden taitoa ja kykyä tuomiokapituli ottaa huomioon viran erityiset tarpeet ja kiinnittää huomiota seurakunnan esittämiin vaatimuksiin.

Hattulan seurakunnan kirkkoherran virkaan tuli määräajassa viisi hakemusta. Vaalisijoille asetettujen Juha Koivulahden, Mikko Pelkosen ja Virpi Järvisen lisäksi virkaa hakivat Hattulan seurakunnan vs. kappalainen Miikka Anttila ja Akaan seurakunnan kappalainen Tero Kuparinen, joka perui hakemuksensa.