Hiippakuntasihteereistä asiantuntijoita | Tampereen hiippakunta

Hiippakuntasihteereistä asiantuntijoita


Tampereen hiippakuntavaltuusto päätti kokouksessaan 23.11.2013, että hiippakuntasihteerin virkanimike Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa muutetaan asiantuntijan virkanimikkeeksi vuoden 2014 alusta. Asiantuntijan nimikkeen yhteydessä on mahdollista käyttää työalaa tai osaamisaluetta tarkentavaa lisämäärettä.

Aiemmin syksyllä kirkkohallituksen toiminnallisen osaston organisaatiouudistuksessa uudistettiin virkanimikkeitä. Työalasihteerin virkanimikkeestä luovuttiin ja sen sijasta käytetään nimikettä asiantuntija.