Hollola hyväksyi liitosanomukset | Tampereen hiippakunta

Hollola hyväksyi liitosanomukset


Juhana Säde

Hollolan seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi eilen Kärkölän, Padasjoen ja Kuhmoisten seurakuntien anomukset liittyä Hollolan seurakuntaan kappeliseurakuntina.
Jos kirkkohallitus vahvistaa päätöksen elokuussa, Kärkölä liittyy Hollolaan yhtenä 3800 jäsenen kappeliseurakuntana, ja lisäksi Kuhmoinen ja Padasjoki muodostavat yhdessä 4600 jäsenen Kuhmoinen-Padasjoki-kappeliseurakunnan. Kokonaisuudessaan Hollolan seurakunnasta muodostuu silloin pohjois-etelä-suunnassa yli 100 kilometriä pitkä, 26 000 jäsenen maalaisseurakunta.
Tiettävästi ainutlaatuisen seurakuntaliitoksesta tulisi tekemään se, ettei Kuhmoinen-Padasjoki-kappeliseurakunnalla tule olemaan yhteistä maarajaa muun seurakunnan kanssa, sillä Asikkala jättäytyi pois liitoshankkeesta.
Päätös oli yksimielinen, vaikka osa päätöksen tehneistä kirkkovaltuutetuista joutuu liitosta edeltävissä sopuvaaleissa luopumaan kirkkovaltuustopaikastaan. Kirkkovaltuuston jäsenmäärä tulee kuitenkin kasvamaan 27:stä 33:een. Kokouksen puheenvuoroissa toistui näkemys siitä, että on kirkon arvojen mukaista auttaa vähävaraisempaa naapuria, vaikka se kaventaisikin omaa toimintaa.
Selvitysmies Matti Piispasen esityksen mukaan pienten seurakuntien tarve on määrittänyt muutosajankohdaksi 1.1.2017, jotta mahdollisimman pian päästäisiin rakentamaan toimintaa pitkäjänteisesti. Hän perustelee aikataulua sillä, että pienten seurakuntien taloudelliset mahdollisuudet ovat muutaman vuoden aikana heikentyneet oleellisesti. Muun muassa työntekijöitten määrää on jouduttu vähentämään ja kiinteistöjen korjausvelka on kasvanut vauhdilla.
Piispasen selvityksen mukaan Hollolan seurakunnan nykyinen veroprosentti 1,75 olisi hyvä pohja liitosseurakunnille.