Johtamisfoorumi 2015 | Tampereen hiippakunta

Johtamisfoorumi 2015


Tampereen hiippakunnan johtamisfoorumi järjestettiin hotelli Rosendahlissa Tampereella 29.–30.1. Johtamisfoorumissa pohdittiin kirkon missiota muuttuvassa maailmassa.

Foorumissa vieraillut Tampereen ystävyyshiippakunnan Manchesterin piispa David Walker kertoi seminaarin ensimmäisenä päivänä manchesterilaisten oppimismatkasta muutoksen keskellä. Muutos on haastanut pohtimaan uudelleen teologisia kysymyksiä – miten ajatellaan Jumalasta ja kirkosta – mutta myös monia käytännöllisiä ja taloudellisia asioita, kuten rakennusten käyttöä. Nopeasti muuttuvat tilanteet ovat haastaneet tekemään pieniä muutoksia siellä täällä, ja tarkastelemaan strategisesti sitä, millaisia ihmisiä kirkon työhön tarvitaan ja miten seurakunnat tulisi varustaa muuttuviin tilanteisiin. Millaisiin tehtäviin ihmisiä kaivataan, millaista koulutusta tarvitaan ja miten maallikoiden osaamista ja vastuuta jaetaan ja hyödynnetään? Walker avasi myös muun muassa ajatusta missio-kumppanuudesta: Mitä alueita työssä on yhteistyön lisäämiseksi vahvistettava, jotta mission toteutuminen mahdollistuisi?

Walkerin foorumissa pitämiin puheenvuoroihin, kuten muihinkin foorumin esityksiin, aineistoihin ja tunnelmiin voi tutustua foorumin verkkosivuilla johtamisfoorumi.tampereenhiippakunta.fi