Kilpailu seurakunnille: Luovin Yhteisvastuukeräys 2014 | Tampereen hiippakunta

Kilpailu seurakunnille: Luovin Yhteisvastuukeräys 2014


Voittajakampanja

  • luo uutta

  • luo innostusta

  • luo seurakuntaan yhtenäisyyttä

Kilpailuun ilmoittaudutaan mukaan valmiilla kampanjalla ja raportilla (ks. ohjeet) 31.3.–15.9.2014 välisenä aikana. Voittajaseurakunta palkitaan Tampereen hiippakunnan Yhteisvastuu- startissa 2014.

Kilpailussa etsitään luovia keräyskampanjoita, jotka tukevat Yhteisvastuukeräyksen tunnettuutta ja myönteistä näkyvyyttä. Kilpailussa menestymisen kriteerinä ei ole seurakunnan rahallinen tulos keräyksessä, vaan kampanjalta odotetaan ennen kaikkea raikkaan uudenlaista lähestymistapaa ja toteutusta. Yhtenä tärkeänä kriteerinä on kampanjan kyky luoda seurakuntaan yhtenäisyyttä: yhteistä tahtoa, innostusta ja tekemistä.

Kampanjan toteutustapa on vapaa: musiikkia, videoita, performansseja, konsertteja, seminaareja tai muita tilaisuuksia, tuotteita, uudenlaisia keräystapoja tai kerääjien rekrytointeja, verkkokampanjoita, sosiaalisen median kampanjoita – tai kaikkia näitä tai jotain ihan muuta.

Palkinto:

Tampereen hiippakunta lahjoittaa seurakunnan YV -tilille 500 euroa käytettäväksi seuraavan vuoden YV -kampanjaan tai seurakunnan haluamalla tavalla diakoniatyössä.

Kilpailuraati:

Yhteisvastuun keräysjohtaja Tapio Pajunen

Aamulehden päätoimittaja Jouko Jokinen

Hiippakuntasihteerit Airi Raitaranta ja Tuulia Matilainen

Osallistumis- ja raportointiohjeet:

Osallistumisoikeus on kaikille Tampereen hiippakunnan seurakunnilla. Kilpailuun osallistutaan toimittamalla raportti kampanjasta 31.3.–15.9.2014 välisenä aikana Tampereen hiippakunnan tuomiokapituliin.

Raportointiohjeet:

1. Seurakunnan nimi ja yhteystiedot

2. Yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

3. Kampanjan nimi

4. Sanallinen kuvaus kampanjan ideasta, sisällöstä ja toteutuksesta

5. Kampanjan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneiden nimet sekä tieto siitä, onko seurakunnan työntekijä vai vapaaehtoinen

6. Vapaamuotoiset vastaukset kysymyksiin: Millä tavoin kampanja loi uutta? Millä tavoin kampanja loi innostusta? Millä tavoin kampanja loi seurakuntaan yhtenäisyyttä?

Raportin liitteeksi kampanjaa varten tai sen aikana tuotettuja valokuvia, videoita, musiikkia, tuotteita (tai kuvia tuotteista) tai muuta kampanjaan liittyvää.

Raportti liitteineen toimitetaan sähköisesti tuulia.matilainen@evl.fi tai osoitteeseen Eteläpuisto 2 C, 33200 Tampere.

Lisätietoja:

airi.raitaranta@evl.fi

tuulia.matilainen@evl.fi

kilpailumainos