Kimmo Reinikaisesta lääninrovasti Hämeenkyrön rovastikuntaan | Tampereen hiippakunta

Kimmo Reinikaisesta lääninrovasti Hämeenkyrön rovastikuntaan


Tampereen tuomiokapituli nimitti tänään kirkkoherra Kimmo Reinikaisen Hämeenkyrön rovastikunnan lääninrovastiksi. Reinikaisen kuusivuotinen kausi alkaa vuoden 2017 alusta.

Hämeenkyrön rovastikunnan vaali jäänee viimeiseksi Tampereen hiippakunnassa, sillä marraskuun kirkolliskokous päätti yksimielisesti esittää lakimuutosta lääninrovastin vaalitapaan. Muutos keventää hiippakunnan hallintoa. Lääninrovastin nimittää jatkossa suoraan tuomiokapituli seurakuntien kirkkoherrojen joukosta. Lakimuutos tulee voimaan mahdollisimman pian sen hyväksymisen jälkeen.

Lääninrovasti toimii piispan ja tuomiokapitulin apuna ja valvoo rovastikunnassa mm. jumalanpalvelusten pitämistä, kirkollisten toimitusten suorittamista, hyvän kirkollisen järjestyksen ylläpitämistä, pappien ja lehtorien viranhoitoa ja elämää sekä kirkollisista asioista annettujen lakien noudattamista.

Lue myös:

Hämeenkyrön rovastikunnan lääninrovastin vaali 26.10.2016