Kirkko mahdollistaa kohtaamisia: Uskonnollisten yhteisöjen ja poliisin edustajat tapasivat Tampereella | Tampereen hiippakunta

Kirkko mahdollistaa kohtaamisia: Uskonnollisten yhteisöjen ja poliisin edustajat tapasivat Tampereella


Luottamuksen ja keskinäisen kunnioituksen rakentaminen on kirkolle yhteiskunnassa luontevasti tarjoutuva tehtävä. Tämän ajatuksen pohjalta piispa Matti Repo kutsui 14.6. uskonnollisten yhteisöjen ja viranomaisten edustajia yhteistyötapaamiseen Tampereen tuomiokapituliin.

Mukana tapaamisessa oli edustajia Sisä-Suomen ja Hämeen poliisipiireistä, muslimiyhteisöistä Lahdesta ja Tampereelta sekä Lahden ja Tampereen ev.lut. seurakunnista, Suomen Vapaakirkosta ja laajasta Tampereen ortodoksiseurakunnasta.

Yhteistyötapaamisessa tutustuttiin puolin ja toisin, ja pohdittiin ajankohtaisia teemoja, kuten maahanmuuttoa, turvallisuutta, verkostoissa toimimista, radikalisoitumisen ennaltaehkäisyä, mahdollisuuksia edistää yhdessä yhteiskuntarauhaa, eri toimijoiden erilaisia rooleja ja luottamusta.

Kesäkuun yhteistyötapaaminen oli jatkoa Tampereen hiippakunnan viime vuosina vahvistamalle yhteisö- ja verkostotyölle. Verkostoitumiseen ja yhteisöihin suuntautuminen näkyi vahvasti Tampereen hiippakunnan synodaalikokouksen toteuttamisessa. Työ on myös tuottanut aiemmin muun muassa Lasisilta-työpajoja, joissa yhteiskunnan eri toimijoita ja erilaista ajattelua ja mielipiteitä edustavia kutsutaan kunnioittavan kuuntelun ja kohtaamisen tilaan. Hiippakunta ja piispa ovat myös pitkäjänteisesti rakentaneet ekumeenista ja uskontojen välistä yhteyttä.

 

Yhteiskuvaan ehdittiin koota osa tapaamiseen osallistuneista.

Lisätietoja: hanne.vonweissenberg@evl.fi