Kirkkohallitus esittää uutta diakonivirkaa | Tampereen hiippakunta

Kirkkohallitus esittää uutta diakonivirkaa


Kirkkohallitus esittää, että kirkkoon perustetaan uusi diakonivirka hengelliseksi viraksi papinviran rinnalle. Uusi diakonivirka korvaisi nykyisen diakonian viran, ja lisäksi siihen vihittäisiin kirkon kasvatuksen ja lähetyksen tehtävissä toimivia. Kanttoreita ei tässä vaiheessa esitetä uuden viran piiriin.

Esityksen mukaan diakonivirka on kristilliseen sanomaan perustuvien lähimmäisenrakkauden, kasvatuksen, lähetyksen ja sielunhoidon tehtäviä varten. Virkaan vihittävältä edellytetään virka- tai työsuhdetta virkaan sopivissa tehtävissä seurakunnassa tai kirkon hallinnossa. Nykyiset työntekijät ja viranhaltijat voivat siirtyä vihkimysviran piiriin sitä halutessaan.

Vihityllä olisi kirkon jäsentä laajemmat oikeudet hoitaa jumalanpalveluselämää omalla työalallaan. Muutoin koulutus ja tehtävät vastaisivat pitkälti nykykäytäntöä. Diakoniviran edustus lisättäisiin kirkkohallituksen täysistunnon ja tuomiokapitulien kokoonpanoon.

– Kirkkohallituksen täysistunto korjasi sen verran esitystä, että täysistuntoon esitetään yhtä, ei kahta diakoniviran edustajaa, ja tuomiokapitulin diakoniasessorin pätevyydeksi riittää seurakuntadiakonian kokemus ilman aikamäärää eikä edellytetä ylempää korkeakoulututkintoa, kertoo kirkkohallituksen maallikkojäsen Riitta Alaja Tampereelta.

– Katsoimme täysistunnossa, että mietinnön ehdotuksen rajaukset sellaisenaan voisivat karsia asessoriehdokkaita jo valmiiksi liikaa.

Diakonaattiuudistuksena tunnettua hanketta on valmisteltu kirkossa useiden vuosikymmenien aikana. Kirkkohallituksen esitys on valmisteltu aiempien päätösten ja lausuntojen pohjalta. Lähtökohtina ovat olleet kirkon tulevaisuuden tarpeisiin vastaaminen ja kirkon työntekijöiden vahva ammatillinen erityisosaaminen. Tavoitteena on luoda virkaratkaisu, joka on realistinen sekä hallinnon ja talouden että virkateologian näkökulmasta.

Esitykseen sisältyy vaihtoehtoisia toteuttamisvaihtoehtoja, joista yksi on valittu varsinaiseksi esitykseksi. Esitys sisältää selvityksen prosessin aiemmista vaiheista ja kuvauksen esitykseen liittyvien virkojen kehityksestä. Esitys avaa myös kansainvälistä kehitystä sekä ekumeenisen keskustelun että uuden raamatuntutkimuksen puitteissa. Kirkolliskokous käsittelee esitystä toukokuussa 2015.

Esitys on kokonaisuudessaan ladattavissa täältä.