Kirkolliskokousvaalit 2016 | Tampereen hiippakunta

Kirkolliskokousvaalit 2016


Seuraavat kirkolliskokousvaalit ovat helmikuussa 2016. Uudet kirkolliskokousedustajat valitaan 9. helmikuuta 2016. Kirkolliskokoukseen valitaan 64 maallikkoedustajaa ja 32 pappisedustajaa. Myös hiippakuntavaltuustojen jäsenet valitaan 9. helmikuuta 2016.

Seurakuntavaaleilla valitut seurakuntien luottamushenkilöt valitsevat tulevan kirkolliskokouksen maallikkoedustajat. Papit valitsevat kirkolliskokouksen pappisedustajat lääninrovastin johtamassa kokouksessa.

Uuden kirkolliskokouksen toimikausi on neljä vuotta, 1.5.2016–30.4.2020.

Voit ladata asiakirjoja ja lisätietoa täältä:

Kirkollisvaali-info:

Kirkolliset_vaalit_2016_päivitetty

Lomake, jolla kirkkoherra toimittaa vaalilautakunnalle 31.10.2015 mennessä luettelon seurakuntansa äänioikeutetuista luottamushenkilöistä + vastaava lomake seurakuntayhtymään kuuluville seurakunnille (palautetaan tuomiokapituliin kirjepostina):

Äänioikeutettujen_luettelolomake_yksittäinen_srk

Äänioikeutettujen_luettelolomake_yhtymäsrk

Kirkkohallituksen laatima vaaliohje ja vaalien aikataulu:

Vaaliohje_ja_vaalien_aikataulu

Seurakunnan äänioikeutetuille luottamushenkilöille jaettava lomake, jolla luottamushenkilö voi kieltää osoitetietojensa antamisen valitsijayhdistyksille ja ehdokkaille:

Kielto_maallikot

Vaaleihin liittyvät asiakirjat, säännökset ja ohjeet kootaan myös Sakastiin osoitteeseen sakasti.evl.fi/kirkolliskokousvaalit