Lapsivaikutusten arviointi | Tampereen hiippakunta

Lapsivaikutusten arviointi


Säännös lapsivaikutusten arvioinnista astui voimaan kirkossa 1.1.2015. Kirkkojärjestyksen säännös on kokonaisuudessaan seuraavanlainen:

Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta. (Kirkkojärjestys 23 luku 3§)

Arvioinnilla pyritään siihen, että päätöksentekoa tarkastellaan lasten ja nuorten edun näkökulmasta. Näin pyritään löytämään heidän hyvinvointinsa ja oikeuksiensa toteutumisen kannalta parhaita mahdollisia ratkaisuja. Päätöstä tehtäessä lapsen ja nuoren etu huomioidaan niin hyvin kuin on mahdollista.Säännös koskee käytännössä kaikkia kirkollisen viranomaisen tekemiä päätöksiä. Lapsivaikutusten arviointi tehdään siinä toimielimessä, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä.

 

Lisätietoa nk. lavasta löydät kirkkohallituksen sivuilta.

Tampereen hiippakunnassa järjestetään lapsivaikutusten arviointia käsittelevä koulutuspäivä 3.3.2015 sekä 13.3. Paikkana ovat Tampereen seurakuntien talo(3.3.2015) sekä Lahden seurakuntatalo (Kirkkokatu 5). Koulutus on maksuton. Lounas päivän aikana on omakustanteinen. Koulutukseen voit ilmoittautua näistä linkeistä.
linkki (Tampere 3.3.)

linkki (Lahti 13.3.)