Johtaminen | Tampereen hiippakunta

Johtamisajattelu Tampereen hiippakunnassa

Maailman muuttuessa ihmisten merkityssuhteet muuttuvat. Siksi tänään kysytään merkitysten perään. Kirkolta ei kuitenkaan odoteta enää valmiiksi annettuja merkityksiä vaan sen sanomalla ja jäsenyydellä on oltava henkilökohtaista merkitystä. Sama koskee johtamista kirkossa. Johtaja ei voi enää yksin puhumisella antaa valmiita merkityksiä vaan mahdollistaa vuorovaikutusta, jossa työn merkityksiä rakennetaan yhdessä. Eikö juuri kirkon tulisi olla yhteisö, jossa merkitysten rakentamisen arvo nähdään – myös työn ja johtamisen keskellä?

Ympärillämme tapahtuva kiihtyvä muutos kysyy taitoa oppia muutoksen keskellä. Tämä koskee niin yksilöitä, tiimejä kuin kokonaisia organisaatioita. Johtamistyön kohdalla on kyse oppimisen johtamisesta eli mahdollistamisesta. Tähän haluamme antaa eväitä ja työkaluja. Johtamista voi oppia ja oppimista voi johtaa!

Kaikki voivat oppia johtamista. Tampereen hiippakunta tarjoaa monenlaista koulutusta ja tukea johtamiseen. Tarjolla on valmiita koulutuspolkuja ja räätälöityjä valmennuksia. Kirjo-koulutukset ovat kirkollisen johtamisen peruskoulutuksia ja hiippakunnan johtamisvalmennus auttaa sinua tutkimaan itseäsi johtajana. Tiimien työnohjaus, joissa sinä tiimin johtajana olet mukana, ovat myös mahdollisuus kehittää omaa johtamistyötä ja omaa työtiimiä.

Lisätietoa keskijohdolle ja talouspääliköille ja kirkkoherroille tarkoitetusta koulutuksesta löydät näiltä sivuilta.

 

Johtamisen valmennuspolku

esimieskoulutus”Johtamisen valmennuspolku” on Tampereen hiippakunnan ja Kirkon koulutuskeskuksen järjestämä työssäoppimisen  valmennusohjelma kaikille johtamistehtävissä toimiville. Usean vuoden ajalle jaksottuva polku on tarkoitettu tukemaan johtamistyötäsi, näkemään omia vahvuuksiasi ja kehittämään itseäsi.

Valmennuspolku rakentuu pääpiirteittäin kuudesta eri modulista, jotka mahdollistavat sinulle tutkivan tilan ja työssä oppimisen johtamistyösi eri vaiheissa. Rakennekaavion aikajana on viitteellinen, mutta kuvaa ohjauksen keskimääräistä kestoa ja eri vaiheiden ajankohtia. Molempiin Kirjo-koulutuksiin, retriittiin ja johtamisvalmennukseen hakeudutaan normaalisti seurakunnan koulutussuunnitelman kautta.

Valmennuspolun tavoitteena on rohkaista sinua rohkeaan, vuorovaikutteiseen ja valmentavaan johtamiseen. Johtajuus ei ole vain rakenteita ja hallintolain tuntemista, vaan ennen kaikkea se on ihmissuhdetyönä kohtaamista, kuulemista, rohkaisua ja rohkeutta ottaa johtajuus. Näiden seikkojen johdosta tällä valmennuspolulla keskitytään paljon oman itsen syvempään ymmärtämiseen, suhteessa olemiseen ja sen merkitykseen johtamisessasi.

Valmennuspolku käynnistyy HEKS-päivästä, jolloin sinulla on mahdollisuus pysähtyä tarkastelemaan ammatillisen kasvusi suuntaa, uuden tehtävän herättämiä kysymyksiä sekä sinun oppimistarpeitasi vastaavaa valmennuspolkua. Uudessa johtamistehtävässä aloittaessasi, tiedustele HEKS-päivää suoraan kapitulista:

kirkkoherrat ja talouspäälliköt Ari.hukari@evl.fi

keskijohto: airi.raitaranta@evl.fi, mikko.sulander@evl.fi ja aija-leena.ranta@evl.fi

 

Tulevia tilaisuuksia, valmennuksia ja koulutuksia


Nämä mainitut ja muut johtamiseen liittyvät koulutukset ja tapahtumat löydät alla olevasta listauksesta. HUOM. Listauksessa on merkitty vain aloituspäivämäärät. Tarkista koulutuksen tiedoista muut päivämäärät.

Johtamiskoulutus

0522-014a

KIRJO I johtamistehtäviin valmistava koulutus 6 op

Kirjo I on johtamistehtäviin valmistava koulutus, johon voivat osallistua kaikki johtamisesta kiinnostuneet ja varsinkin johtamistehtävissä aloittaneet. Koulutus on yhteinen kaikille ja on papeille samalla seurakuntatyön johtamisen tutkinto eli kirkkoherran tehtäviin pätevöittävä koulutus.

KIRJO II A johtaminen seurakunnassa 20 op

Kirjo II A on Tampereen hiippakunnan järjestämä koulutus kirkkoherran tehtävässä toimiville. Koulutuksessa osallistuja kehittää itsessään niitä taitoja ja sisäistää niitä tietoja, joiden avulla kykenee toimimaan seurakunnan toiminnallisena ja hallinnollisena johtajana sekä vahvistuu päivittäisjohtamisen taidoissa. Taloushallinnon ja keskijohdon johtamiskoulutuksen järjestää Kirkon koulutuskeskus. Lisätietoa niistä löydät täältä.

Johtamisvalmennus kirkkoherroille ja keskijohdolle 15 op

Johtamisvalmennus on tarkoitettu Kirjo II koulutuksen käyneille ja jo muutaman vuoden johtamistehtävissä toimineille. Sen tarkoituksena on tutkia omaa johtajuutta, kehittää valmentavaa johtamista ja tulla tietoiseksi omasta johtamiskäyttäytymisestä.

Johtamisretriitti

Johtaja syventää omaa tapaansa asettua kuulemaan itseään, työyhteisöä ja Jumalan puhuttelua tämän keskellä ja löytää kokemuksellisen työskentelyn kautta uusia näkökulmia ja tapoja ohjata työyhteisöä/työtiimiä kuuntelevaan ja tutkivaan tilaan työn äärellä.

 

 Tulevat johtamiskoulutukset Tampereen hiippakunnassa


Nämä mainitut ja muut johtamiseen liittyvät koulutukset ja tapahtumat löydät alla olevasta listauksesta. HUOM. Listauksessa on merkitty vain aloituspäivämäärä. Tarkista koulutuksen tiedoista muut päivämäärät.

 

Johtamisen kokoukset ja foorumit

0522-048aTampereen hiippakunta järjestää vuosittain erilaisia johtamiseen liittyviä kokouksia ja foorumeja.

Johtamistyöhön liittyvien kokousten ja neuvottelupäivien ajankohdat löydät alla olevasta listauksesta.

Johtamisvalmennusohjelma seurakuntaan ja seurakuntayhtymään

Hiippakunnan johtamisvalmennusohjelma (15 op) on räätälöitävissä myös seurakuntaan tai seurakuntayhtymään. Tällöin voidaan seurakunnan tarpeista käsin rakentaa kokonaisuus, jossa hyödynnetään Tampereen hiippakunnan kehittämää Työyhteisön- ja johtamisen peiliä, johtamistilanteiden auditointia, kokouskulttuurin arviointia ja kehittämistä sekä päivittäisjohtamisen tutkimista. Valmennus tapahtuu pienissä ryhmissä valmentajan ohjauksessa 1,5 – 2 vuoden ajan. Työskentely mahdollistaa vertaisen oppimisen ja valmentavan johtamisen harjoittelun. Johtamisvalmennus on vaikuttava oppimisprosessi johtamiskulttuurin kehittämiseen varsinkin johtajien vaihtuessa ja uuden johtamisjärjestelmän kynnyksellä. Tiedustelut kapitulin konsultaatiotyön asiantuntijoilta.

Kehityskeskustelu

Tampereen hiippakunta – kehityskeskustelulomake

kehityskeskustelu

Avaa tästä kehityskeskusteluohjelman käyttöohje

Tampereen hiippakunta on luonut omaan käyttöönsä kehityskeskustelusovelluksen, joka on nyt tarjolla käytettäväksi kaikissa hiippakunnan seurakunnissa. Sovellus on verkkopohjainen, yksinkertainen sekä ilmainen. Käyttöä varten ei tarvita rekisteröitymistä tai salasanoja, vaan sovellus on valmis käytettäväksi.

Vastaa kysymyksiin ja paina lopuksi lähetä. Saat tämän jälkeen – yhdessä esimiehesi kanssa – sähköpostilla pohjan kehityskeskustelua varten. Tähän lähetettävään pohjaan on ryhmitelty antamasi vastaukset sekä jätetty tilaa yhteiselle pohdinnalle. Kehityskeskustelun vastaukset tulevat vain sinun ja esimiehesi tietoon.

Mikäli sinulla on kysyttävää tästä lomakkeesta tai seurakuntasi haluaa aloittaa sovelluksen käytön, ota yhteyttä: mikko.sulander@evl.fi

Aloita kehityskeskustelu tästä

Johtamiseen liittyviä materiaaleja

Arviointi ja kehityskeskustelu
Arviointi ja kehityskeskustelu
ARVIOINTI- JA KEHITTÄMISKESKUSTELU.rtf
55.3 KiB
Lisätietoja...
Esimiehen Kehityspolku
Esimiehen Kehityspolku
esimiehen kehityspolku.jpg
103.0 KiB
Lisätietoja...
Esimiestyonkokous2014 Esite
Esimiestyonkokous2014 Esite
esimiestyonkokous2014_esite.pdf
128.0 KiB
Lisätietoja...
Kehityskeskustelun vastauspohja
187.8 KiB
Lisätietoja...
Kehityskeskusteluohjelman opas
Kehityskeskusteluohjelman opas
kehityskeskustelu-opas.pdf
836.4 KiB
Lisätietoja...
Merkitysjohtaminen - Jussi Holopaisen ylemmän pastoraalin tutkielma
Merkitysjohtaminen - Jussi Holopaisen ylemmän pastoraalin tutkielma
Ylemmän pastoraalitutkinnon tutkielma - Merkitysjohtaminen, Jussi Holopainen.pdf
898.2 KiB
Lisätietoja...
Talouskoulu 2016 esite
Talouskoulu 2016 esite
TALOUSKOULU2016.pdf
563.7 KiB
Lisätietoja...
Tiimin osaamiskartoitus
Tiimin osaamiskartoitus
Tiimin osaamiskartoitus.gif
13.1 KiB
Lisätietoja...
TTS:n painopisteet taulukko
TTS:n painopisteet taulukko
TTSn painopisteet.gif
13.8 KiB
Lisätietoja...
TTSn Painopisteet-120x90
TTSn Painopisteet-120x90
TTSn painopisteet(2).gif
13.8 KiB
Lisätietoja...
Työskentelyvihko Johtamisen Foorumi  2013 Merkitysjohtaminen
1.2 MiB
Lisätietoja...


Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta