Johtamisajattelu Tampereen hiippakunnassa | Tampereen hiippakunta

Johtamisajattelu Tampereen hiippakunnassa

Maailman muuttuessa ihmisten merkityssuhteet muuttuvat. Siksi tänään kysytään merkitysten perään. Kirkolta ei kuitenkaan odoteta enää valmiiksi annettuja merkityksiä vaan sen sanomalla ja jäsenyydellä on oltava henkilökohtaista merkitystä. Sama koskee johtamista kirkossa. Johtaja ei voi enää yksin puhumisella antaa valmiita merkityksiä vaan mahdollistaa vuorovaikutusta, jossa työn merkityksiä rakennetaan yhdessä. Eikö juuri kirkon tulisi olla yhteisö, jossa merkitysten rakentamisen arvo nähdään – myös työn ja johtamisen keskellä?

Ympärillämme tapahtuva kiihtyvä muutos kysyy taitoa oppia muutoksen keskellä. Tämä koskee niin yksilöitä, tiimejä kuin kokonaisia organisaatioita. Johtamistyön kohdalla on kyse oppimisen johtamisesta eli mahdollistamisesta. Tähän haluamme antaa eväitä ja työkaluja. Johtamista voi oppia ja oppimista voi johtaa!

Kaikki voivat oppia johtamista. Tampereen hiippakunta tarjoaa monenlaista koulutusta ja tukea johtamiseen. Tarjolla on valmiita koulutuspolkuja ja räätälöityjä valmennuksia. Kirjo-koulutukset ovat kirkollisen johtamisen peruskoulutuksia ja hiippakunnan johtamisvalmennus auttaa sinua tutkimaan itseäsi johtajana. Tiimien työnohjaus, joissa sinä tiimin johtajana olet mukana, ovat myös mahdollisuus kehittää omaa johtamistyötä ja omaa työtiimiä.

Lisätietoa keskijohdolle ja talouspääliköille ja kirkkoherroille tarkoitetusta koulutuksesta löydät näiltä sivuilta.

 


Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta