Risto Soramies pidätetään pappisvirasta tutkimusten ajaksi | Tampereen hiippakunta

Risto Soramies pidätetään pappisvirasta tutkimusten ajaksi


Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli päätti 7.8. istunnossa, että rovasti Risto Soramies pidätetään Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappisvirasta epäiltyyn pappisviran velvollisuuksien rikkomiseen liittyvien tutkimusten ajaksi. Päätös pantiin täytäntöön heti.

Tampereen tuomiokapituli päätti kesäkuussa 2013 kuulla rovasti Soramiestä epäillystä pappisviran velvollisuuksien rikkomisesta sekä hänen pidättämisestään pappisviran toimittamisesta asian tutkimisen ajaksi. Epäily pappisviran velvollisuuksien rikkomisesta liittyy Soramiehen ryhtymiseen Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan piispan virkaan. Tampereen tuomiokapituliin toimittamassaan kirjallisessa vastineessa Soramies kiistää rikkoneensa pappisviran velvollisuuksia.

Koska tuomiokapitulilla on edelleen perusteltua syytä epäillä Risto Soramiehen rikkoneen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappisviran velvollisuuksia, on hänet pidätettävä pappisviran toimittamisesta, kunnes asia on tuomiokapitulissa ratkaistu. Tampereen tuomiokapituli käsittelee asiaa syksyn aikana.

Lisätietoja:

Tampereen piispa Matti Repo/Yhteydenotot Tuulia Matilainen, puh. 0400 904 014