Rovastikuntajaossa tapahtui muutos vuoden alussa | Tampereen hiippakunta

Rovastikuntajaossa tapahtui muutos vuoden alussa


Hämeenlinnan ja Janakkalan rovastikunnat ovat yhdistyneet 1.1.2018 alkaen Hämeenlinnan rovastikunnaksi. Hämeenlinnan rovastikuntaan kuuluvat nyt Hattulan, Hauhon, Hausjärven, Hämeenlinna-Vanajan, Janakkalan, Kalvolan, Lammin, Lopen, Riihimäen ja Tuuloksen seurakunnat. Hämeenlinnan rovastikunnan lääninrovastina toimii 30.9.2018 asti Hauhon seurakunnan kirkkoherra Tapani Vanhanen.

Tampereen tuomiokapituli päätti rovastikuntajaon muutoksesta lokakuussa 2016.

Kirkossa ja hiippakunnassa on viime vuosina pyritty laaja-alaisempiin ja selkeämpiin hallinnollisiin rakenteisiin. Rovastikuntajaosta päättää KL 3. luvun § 1 mukaan tuomiokapituli.