Ruoveden rovastikunnan lääninrovastin vaali | Tampereen hiippakunta

Ruoveden rovastikunnan lääninrovastin vaali


Ruoveden rovastikunnassa toimitettiin lääninrovastin vaali 4.3.2015. Alustavan tuloksen mukaan vaalissa annettiin ääniä seuraavasti: Pentti Leppänen 11 ääntä, Markku Simula 3 ääntä, Manta Jutila 2 ääntä, Mika Tapiolinna 2 ääntä ja 1 hylätty vaalilippu. Vaalissa äänioikeutettuja oli 42 henkilöä. Äänestysprosentti 45,2.

Kirkkolain mukaan tuomiokapituli nimittää lääninrovastin virkaan jonkun kolmesta vaalissa eniten ääniä saaneesta kirkkoherrasta.