Projektipäällikkö Mari Leppänen: Nyt on aika suunnitella vaaleja | Tampereen hiippakunta

Projektipäällikkö Mari Leppänen: Nyt on aika suunnitella vaaleja


Seurakuntavaalit järjestetään syksyllä 2014 ja se tarkoittaa monenlaisia hallinnollisia ja viestinnällisiä ponnistuksia seurakunnissa ja koko kirkossa. Tulevien vaalien kampanjassa kerrotaan kasvojen ja tarinoiden kautta siitä, mitä hyvää kirkko tekee. Kampanjan avulla nostamme esille kirkon perustyötä ja pyrimme kertomaan erilaisia tarinoita siitä, miksi ihmiset kokevat kirkon tärkeäksi, haluavat kirkkoon kuulua ja sen elämään vaikuttaa.

Nyt on oikea heti pohtia niin hiippakunnassa kuin kaikissa sen seurakunnissa voisiko hyvän tekemisen teeman ottaa huomioon toiminnan suunnittelussa laajemminkin? Miten voisimme vaalikampanjan kautta kertoa siitä, mitä erityisiä hyvän tekemisen tapoja meillä on?

Katse ehdokasasetteluun

Kampanjassa panostetaan aikaisempaa enemmän ehdokasasetteluun. Tarvitsemme hyviä luottamushenkilöitä, jotka vastaisivat kattavasti koko kirkon jäsenistön todellisuutta. Valitut luottamushenkilöt päättävät siitä, miten seurakuntarakenneuudistus paikallisella tasolla toteutuu. Toiseksi keskitymme ennakkoäänestysaikaan. Ennakkoäänestysviikolla seurakunnilla on erityinen tilaisuus näkyä ja pitää esillä kirkon työtä ja sanomaa. Valtakunnallinen näkyvyys luo hyvän pohjan paikalliselle esilläololle, johon on hyvä valjastaa laajasti seurakunnan työntekijät, vapaaehtoiset ja luottamushenkilöt.

Nyt on aika suunnitella

Vaalien sisäinen viestintä tulee tapahtumaan Sakasti.fi -sivuston kautta. Ehdokkaille ja äänestäjille suunnattu viestintä keskittyy seurakuntavaalit.fi -sivustolle. Tulevissa vaaleissa kaikkien seurakuntien käytössä on vaalikone sekä yhteinen tieto- ja tulospalvelu. Kampanjan ilme perustuu kirkon yhteiseen ilmeeseen. Sakastin vaalisivulle tulee vaaliviestintäsuunnitelma sekä kaikki mahdollinen vaaleihin liittyvä viestinnällinen ja hallinnollinen materiaali. Syyskuussa seurakuntavaalien käyttöön tulee myös oma uutiskirje.

 

Vaalivideoita:

NAVI: Seurakuntavaalit 2014

Mitä työntekijä voi tehdä nyt vaalivuoden aikana?