Tammelan lääninrovastin vaali 9.3.2016 | Tampereen hiippakunta

Tammelan lääninrovastin vaali 9.3.2016


Tammelan rovastikunnan lääninrovastin vaali järjestettiin 9.3.2016, koska lääninrovasti Asko Ojakosken toimikausi päättyy 1.6.2016 alkaen. Vaalissa rovastikunnan papisto valitsee lääninrovastin rovastikunnan kirkkoherroista. Tuomiokapituli nimittää lääninrovastin vaalissa kolmen eniten ääniä saaneen keskuudesta.

Vaalissa äänioikeutettuja oli 26 ja vaalissa annettiin 14 ääntä. Alustavan tuloksen mukaan äänet jakaantuivat seuraavasti:
– Jokioisten seurakunnan kirkkoherra Jyrki Koivisto 6 ääntä
– Forssan seurakunnan kirkkoherra Esa Löytömäki 6 ääntä
– Someron seurakunnan kirkkoherra Asko Ojakoski 2 ääntä