Tarjolla projektitukea nuoriso- ja diakoniatyön yhteishankkeeseen! | Tampereen hiippakunta

Tarjolla projektitukea nuoriso- ja diakoniatyön yhteishankkeeseen!


Projektin (2014-2016) päätavoitteena on koulunsa päättäneiden nuorten syrjäytymisen riskien vähentäminen, syrjäytyneen nuoren tukeminen ja osallisuuden mahdollisuuksien lisäämien sekä vahvistaminen. Päätavoitteen saavuttamiseksi projektilla kehitetään nuorisodiakonista
työotetta seurakuntien diakonia-ja nuorisotyössä sekä vahvistetaan verkostoissa tapahtuvaa yhteistyötä ja osaamista.

Hanketta hallinnoi Kirkkopalvelut ry. Tampereen hiippakunnasta hankkeeseen voi päästä mukaan yksi seurakunta. Taloudellista tukea hankkeelle on mahdollista saada 5000-20 000e. Valinnat
pilottiseurakunnista tehdään ennen kesää ja tositoimiin on tarkoitus päästä syksyllä.

Projektiin ja lisätietoihin voit tutustua tästä liitteestä: Nuorten projektin kuvaus 2014-16

Lisätietoja: Seppo Sulkko, 0400655932, seppo.sulkko@kirkkopalvelut.fi