Tuomiokapituli siirtyy sähköiseen asiakirjojen säilytykseen | Tampereen hiippakunta

Tuomiokapituli siirtyy sähköiseen asiakirjojen säilytykseen


Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa siirrytään sähköiseen asiakirjojen säilytykseen 1.11.2016 alkaen, kun Domus-asianhallinta otetaan käyttöön. Tämän vuoksi kaikki tuomiokapituliin toimitettavat asiakirjat toivotaan jatkossa sähköpostin liitetiedostoina joko suoraan tuomiokapitulin henkilökunnan henkilökohtaiseen sähköpostiin, jos on tiedossa kuka henkilö ko. asiaa tuomiokapitulissa hoitaa, tai tuomiokapitulin kirjaamoon tampere.tuomiokapituli@evl.fi.

Toivomme, että tuomiokapituliin lähetettäviä asiakirjoja ei skannata monitoimilaitteella pdf-tiedostoiksi vaan asiakirja toimitetaan Word-tiedostona tai Wordin kautta tallennettuna pdf-tiedostona (valitsemalle Word:ssä tallennusmuodoksi PDF) tai asianhallinnasta (jos seurakunnassa on käytössä Domus) pdf-tulosteena. Tärkeintä on, että lähetettävän sähköisen asiakirjan tekstin kopioitavuus säilyy.

Paperisena tuomiokapituliin toivotaan lähetettävän vain sellaista materiaalia, joita ei voi kohtuullisella työmäärällä skannata (kuten suurikokoiset piirustukset tai kartat).

Sähköisiä asiakirjoja voi jo nyt ryhtyä lähettämään tuomiokapituliin, mutta viimeistään toivomme asiakirjat sähköisinä 1.11.2016 lukien.