Tuomiokapitulin päätöksiä 15.4.2015 | Tampereen hiippakunta

Tuomiokapitulin päätöksiä 15.4.2015


Ylempi pastoraalitutkinto
Kappalainen Anna-Mari Kopo on suorittanut kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 §:n tarkoittaman ylemmän pastoraalitutkinnon piispainkokouksen ohjeiden mukaisesti.

Pastoraalitutkinto
Tornion seurakunnan vs. kappalainen Nona Lehtinen ja Launeen seurakunnan seurakuntapastori ma. Kati Saukkonen ovat suorittaneet kirkkojärjestyksen 6 luvun 12 §:n tarkoittaman pastoraalitutkinnon.

Viranhoitomääräykset
Pastori Minna Rikkinen määrättiin määräajaksi Padasjoen seurakunnan kirkkoherran virkaan ajalle 16.4.-7.7.2015.
Pastori Eija Kasari määrättiin Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän sairaalapastorin virkaan 1.3.2015 alkaen toistaiseksi.
Pastori Jorma Kantola määrättiin määräajaksi Urjalan seurakunnan kirkkoherran virkaan ajalle 1.5.-26.6.2015.

Avoin virka
Tampereen hiippakunnan verkosto- ja yhteisötyön asiantuntijan virka on julistettu haettavaksi 8.5.2015 klo 15.00 mennessä. Linkin ilmoitukseen ja verkkolomakkeeseen löydät tästä.