Uuden ajan kriisit | Tampereen hiippakunta

Uuden ajan kriisit


Sosiaalinen media ja verkossa tapahtuva viestintä ovat muuttaneet viestinnän toimintakenttää ja koko median toimintaympäristöä. Kriisi voi leimahtaa mediassa äkkiarvaamatta – ja niin sanottu perinteinen kriisi taas voi saada muuttuneen tilanteen myötä aivan uudenlaisia sävyjä ja lonkeroita. Miten muutos on vaikuttanut ja vaikuttaa kriisiviestintään? Miten uusi tilanne tulisi ottaa huomioon kriiseihin varautumisessa ja kriisiviestintäsuunnitelmassa?

Hiippakuntien yhteistyössä toteuttama kriisiviestintäseminaari Uuden ajan kriisit pyrkii antamaan vastauksia näihin kysymyksiin. Se tarjoaa myös välineitä kriisiviestintäsuunnitelman laatimiseen tai päivittämiseen uuden ja muuttuvan tilanteen huomioiden.

Seminaari toteutetaan Espoon, Kuopion, Lapuan, Mikkelin, Oulun ja Tampereen hiippakuntien yhteistyönä. Seminaari on Tampereella 7.2.2018 ja sama seminaari toteutetaan Mikkelissä 8.2.2018.

Lisätietoja täydentyy hiippakuntien sivuille. Ilmoittautuminen Sakastissa.