Nuorisotyön ammattilaisena -valmennus | Tampereen hiippakunta

Nuorisotyön ammattilaisena -valmennus

Perustietoja

Paikka Eteläpuisto 2 c, Tampere
Ajankohta 25.01.2018
Lisätietoja mikko.sulander@evl.fi

Kaipaatko lisäpotkua työhön, raikasta päivitystä omaan osaamiseen, inspiroivan oppimisympäristön tai onko sinulla ennakkoluulotonta halua kehittää omaa työtäsi?

Klikkaa lisätietoa!

Nuorisotyön ammattilaisena -valmennus on kahdelle vuodelle 2018-2019 ajoittuva valmennusprosessi, jonka tarkoituksena on syventää ammatillista osaamista, lisätä itsetuntemusta sekä tutkia omaa työtä erilaisista näkökulmista. Kyseessä ei ole koulutus sanan perinteisessä merkityksessä, vaan oppiminen tapahtuu, kun työtä tutkitaan yhdessä toisten kanssa. Oppimisen sisällöt ovat lopulta yksilöllisiä, sillä valmennuksessa kukin oppii sitä mitä on tarpeen oppia!

Miksi valmennukseen?

Olet kokenut nuorisotyön ammattilainen ja työ on sinulle tuttua. Et ole enää noviisi ja monet työtehtävät sujuvat sinulta rutiinilla. Haluat oppia jotakin uutta työhösi ja työtapaasi. Haluat haastaa itseäsi, saada peilin omalle työllesi ja kasvaa ammatillisesti.

Valmennus rakentuu kolmen eri pilarin varaan. Ensimmäinen on vertaisten kollegoiden arvostava mutta kriittinen valmennusryhmä. Siinä valmennettavat asettuvat toinen toiselleen rohkaisijaksi, peiliksi ja kannustajaksi. Toinen tärkeä pilari on omasta toimintaympäristöstä nouseva palaute ja siinä olevien vuorovaikutussuhteiden tutkiminen. Tässä työskentelyssä apuna on hiippakunnan kehittämä Työyhteisön peili –työskentely. Kolmas pilari on näkökulman vaihtaminen. Tässä apuna on yhtäältä auditointi, jossa valmennusryhmä havainnoi käytännön työn tekemistä. Toisaalta näkökulmaa vaihdetaan, kun työtä katsellaan toisen työyhteisön näkökulmasta.

Mitä se on käytännössä?

Valmennusryhmä koostuu 3-4 nuorisotyönohjaajasta. Ryhmä kokoontuu kaikkiaan noin 10-14 kertaa (á n. 3h) ja valmennus koostuu kolmesta eri vaiheesta. Kokoontumiskertojen määrä, kokoontumispaikat ja valmennuksen lopullinen kesto määräytyvät valmennusryhmän koon mukaan.

Valmennuksen kolme vaihetta

Ensimmäisessä vaiheessa peiliksi omalle työlle asettuvat omat työtoverit, yhteistyökumppanit ja seurakuntalaiset. Työyhteisön peili –nimisen työskentelyn avulla osallistuja tutkii työnsä vuorovaikutussuhteita ja saa myös palautetta työstään.

Toisessa vaiheessa peiliksi asettuvat valmennuksessa mukana olevat kollegat. Tällöin työskentelytapana on auditointi. Se toteutetaan ensisijaisesti siten, että kollegat tulevat seuraamaan jonkin työtehtävän suorittamista. Toinen vaihtoehto on, että osallistuja videoi jonkin työtehtävänsä ja tätä tutkitaan yhdessä valmennusryhmän kanssa.

Kolmannessa vaiheessa tehdään työntekijävaihto, jossa valmennuksessa mukanaolevat vaihtavat sovituksi ajaksi (esimerkiksi kolmeksi päiväksi tai viikoksi) työtehtäviä. Tähän vaiheeseen kuuluu myös haastatteluosio, jossa vaihdossa oleva työntekijä haastattelee ja tutustuu toisen työyhteisön toimintaan. Jakso vaatii riittävästi valmistautumista käytäntöjen osalta, joten se on sijoitettu aivan valmennuksen loppuun.

Ajankohta: Valmennus alkaa tammikuussa 2018 ja päättyy keväällä 2019. Ensimmäinen kokoontuminen on 25.1.2018 ja toinen 15.2.2018. Seuraavat tapaamiset sovitaan yhdessä valmennusryhmän kanssa.

Paikka: Ryhmän kokoontumispaikat määräytyvät osallistujien mukaan. Ensimmäiset tapaamiset (25.1.2018 ja 15.2.2018) pidetään kapitulissa, mikäli se on liikkumisen kannalta tarkoituksenmukaista.

Hinta: Valmennus on maksuton, mutta työnantajan on hyvä huomioida matkakustannukset, joita väistämättä valmennuksesta koituu.

Osaamistavoitteet: Valmennusprosessi, jonka tarkoituksena on syventää ammatillista osaamista, lisätä itsetuntemusta sekä tutkia omaa työtä erilaisista näkökulmista.

Osallistujamäärä: Alkuvaiheessa varmasti mukaan pääsee neljä hakijaa.

Tiedustelut: Mikko Sulander, 0400-910774, mikko.sulander@evl.fi


Paikkoja vapaana: 6

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ei enää mahdollista

Peru ilmoittautumisesi

Annulations no longer allowed on this date.

Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta