Hankerahaa haettavissa seurakuntatyön kehittämiseen | Tampereen hiippakunta

Hankerahaa haettavissa seurakuntatyön kehittämiseen


Kirkkopalvelut on julkaissut seurakuntadiakonian palveluja koskevan raportin. Kumppanuutta ja työkaluja diakonian kehittämiseen -raportti kuvaa arjen kehittämistyön konkretiaa. Kirkkopalvelut tarjoaa seurakunnille maksutonta kehittämiskumppanuutta diakonian uusien ja entistenkin haasteiden kohtaamiseen. Juuri julkaistu raportti valaisee käytännön kehittämistyön välineitä ja antaa kuvaa kehittämistyön palvelumahdollisuuksista.

Projekteja perheiden ja nuorten tukemiseksi

Seurakunnille tarjotaan mahdollisuutta hakea hankerahaa diakonisen perhetyön ja diakonisen nuorisotyön projekteihin. Kirkkopalvelujen diakonisen perhetyön projektin päätavoitteena on vanhemman ja lapsen voimaannuttaminen arjessa tapahtuvan yhteisen tekemisen, neuvonnan, ohjauksen ja vertaistuen avulla. Vastaavasti diakonisen nuorisotyön projektin päätavoitteena on koulunsa päättäneiden nuorten syrjäytymisen riskien vähentäminen, syrjäytyneen nuoren tukeminen ja osallisuuden mahdollisuuksien lisäämien sekä vahvistaminen.

Kaksivuotisiin (2015-2016) hankkeisiin voi hakea hankerahaa 1 000-10 000e. Hakuaika päättyy 12.12.2014.

Projektikuvaukset ja hakulomakkeet sekä “Kumppanuutta ja työkaluja diakonian kehittämiseen”-raportti löytyvät Kirkkopalvelujen verkkosivuilta
Ja lisäksi Tampereen hiippakunnan sivuilta: Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja/Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta