Tampereen hiippakunta | Tampereen hiippakunta

Tampereen hiippakunta

Tampereen hiippakuntaan (hiippakuntakartta rovastikuntajakoineen) kuuluu 1.1.2017 alkaen 45 seurakuntaa ja 3 seurakuntayhtymää. Seurakunnat muodostavat 1.1.2018 alkaen seitsemän rovastikuntaa. Ks. Tampereen hiippakunnan seurakunnat ja kappeliseurakunnat.

Tampereen hiippakunnan seurakunnista suurin osa sijaitsee kolmen maakunnan Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueella. Jämijärvi kuuluu Satakuntaan ja Somero Varsinais-Suomeen.  Jämsä ja Kuhmoinen kuuluvat Keski-Suomen maakuntaan.

Tampereen hiippakunnan ystävyyshiippakuntia ovat Delaware-Marylandin synodi (ELCA), Namibian ev.lut.kirkon itäinen hiippakunta (ELCIN), Strängnäsin hiippakunta Ruotsissa ja Manchesterin hiippakunta (Church of England).

Seurakuntien kumppani

Tampereen hiippakunnan tehtävänä on alueen seurakuntien tukeminen. Toteutamme tehtäväämme seurakuntien kanssa ohjaustyön, valmennuksen, konsultoinnin, neuvonnan ja koulutuksen keinoin. Tuemme seurakuntien työyhteisöjä, työntekijöitä, esimiestyötä ja hallintoa.

Hiippakuntadekaanin johtama asiantuntijatiimi tarjoaa oman asiantuntemuksensa seurakuntien käyttöön. Lakimiesasessori ja notaari antavat hallinnollista neuvontaa ja koulutusta sekä opastavat mm. pappien työnhakuun liittyvissä käytännön asioissa.

Hiippakunnan tuomiokapitulin henkilökunta esittäytyy täällä.

Hiippakunnan hallinto

Hiippakunta jakautuu rovastikuntiin. Tampereen hiippakunnassa on seitsemän rovastikuntaa. Rovastikunnan esimies on lääninrovasti, joka valitaan vaaleilla kerrallaan kuuden vuoden ajaksi rovastikunnan seurakuntien kirkkoherroista.

Hiippakunta on kirkollinen hallintoalue, jota johtavat piispa, tuomiokapituli ja kolme kertaa vuodessa kokoontuva hiippakuntavaltuusto. Piispa on tuomiokapitulin puheenjohtaja. Hän on myös kirkolliskokouksen ja piispainkokouksen jäsen. Hiippakuntavaltuustoa johtaa tehtävään valittu maallikko.

Hallinnolliset päätökset tekee istunnoissaan seitsemänjäseninen tuomiokapitulin kollegio. Piispan lisäksi siihen kuuluvat varapuheenjohtajana toimiva tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra eli tuomiorovasti, hiippakuntadekaani, kolme asessoria, joista yksi on oikeustieteellisen yliopistotutkinnon suorittanut lakimiesasessori ja kaksi hiippakunnan papiston keskuudestaan kerrallaan kolmeksi vuodeksi valitsemaa luottamustoimista pappisasessoria sekä hiippakuntavaltuuston valitsema maallikkojäsen. Hiippakuntavaltuuston puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla on tuomiokapitulin istunnoissa läsnäolo- ja puheoikeus. Istunnoissa pöytäkirjaa pitää notaari.

Matti Repo 36. piispa

Kesäkuun 1. päivästä 2008 alkaen Tampereen hiippakunnan piispa on Matti Repo. Viipurin hiippakunnan perustamisesta lähtien hän on järjestyksessä 36. tämän hiippakunnan piispa ja seitsemäs piispa Tampereella.

Ensimmäinen Tampereella toiminut piispa oli Jaakko Gummerus, jonka piispakaudella 1920-1933 piispanistuin siirrettiin Porvoosta Tampereelle. Häntä seurasivat piispoina Aleksi Lehtonen (1934-1945), Elis Gulin (1945-1966), Erkki Kansanaho (1966-81), Paavo Kortekangas (1981-1996) ja Juha Pihkala 1997-2008.

Vuodesta 1937 lähtien Tampereen piispat ovat asuneet luonnonkauniin Pyynikin harjun rinteelle rakennetussa Piispantalossa, jonka suunnitteli tähän tarkoitukseen arkkitehti Gunnar Wahlroos. Talon alakerrassa ovat edustustilat, piispan työhuone ja kirjasto sekä kappeli. Yläkerta on piispan yksityisasuntona.

Yli 450 vuotta historiaa

Tampereen hiippakunnan historia ulottuu vuoteen 1554, jolloin kuningas Kustaa Vaasa jakoi koko Suomen käsittäneen Turun hiippakunnan kahteen osaan. Uuden Viipurin hiippakunnan piispanistuin sijoitettiin Viipuriin ja sen ensimmäiseksi piispaksi kuningas nimitti Paavali Juusteenin. Se on Suomen yhdeksästä luterilaisesta hiippakunnasta suurin ja Turun arkkihiippakunnan jälkeen toiseksi vanhin.

Viipurin jouduttua isonvihan jälkeen Venäjän haltuun piispanistuin siirrettiin 1723 Porvooseen ja hiippakunnan nimeksi tuli Porvoon hiippakunta.

Kun 1923 perustettiin uusi, maamme ruotsinkielisen väestön käsittävä hiippakunta keskuspaikkanaan Porvoo, kaupungissa kaksi vuosisataa ollut piispanistuin muutettiin Tampereelle. Hiippakunnan nimi vaihtui Tampereen hiippakunnaksi.

Tampereen hiippakuntaan kuuluivat alkuaan myös Uudenmaan läänin seurakunnat, kunnes niistä 1959 muodostettiin Helsingin hiippakunta.


Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta