Ihan hyvä strategia, mutta… | Tampereen hiippakunta

Ihan hyvä strategia, mutta…


Kirkon päivittyvä strategialuonnos on hieno. Siinä on lauseita ja asioita, joiden toivoisi kaikkien toteutuvan. Noiden ajatusten mukainen kirkko olisi varmasti hieno ja ihmisläheinen.

Samansuuntaisin ajatuksin ajattelen työryhmästä, joka strategiaa on ollut työstämässä. Hieno ja monipuolinen joukko kirkon asioita hyvin tuntevia ja rohkeita ihmisiä. Tästä kaikesta huolimatta minun jatkettava sanalla: ”mutta”.

 

Kenelle tehty strategia?

Kirkon strategiaa miettiessäni tuli mieleen analogia kaupunginosan asukasyhdistyksestä, joka tekee strategian. Sen pääasiallisena sisältönä olisi, millaista elämää kodeissa tulisi viettää. Samansuuntainen ajatus hiipii mieleen kirkon strategiasta. Onko se ylätason tekemä paperi, jolla pyritään ohjaamaan sitä, mitä alatason tulisi tehdä?

Onko se ylätason tekemä paperi, jolla pyritään ohjaamaan sitä, mitä alatason tulisi tehdä?

Tiedän, ettei tämä ole ollut työryhmän tarkoitus. Strategiasta on käyty julkista ja avointa keskustelua. Silti sitä lopputulemaa ei voi ohittaa, että tähän strategiaan sisältyy lähtökohtainen ristiriitaisuus. Siinä puhutaan osallisuudesta sekä jäsenyydestä ja kuitenkin se on lopulta ylhäältä annettu.

 

Prosessi on lopputulosta tärkeämpi

Kun yhteisö pysähtyy miettimään omaa olemassaolonsa tarkoitusta, merkityksiä sekä tavoitteita, lopputulos ole olennainen vaan se pysähtyminen. Kuitenkin juuri näitä strategiaprosessien lopputuloksia – joskus jopa painettuja vihkoja – esitellään työn tuloksina. Eihän se ole pääasia, varsinkin kun painettu strategia on vanha jo painosta tullessaan. Ei maailma pysähdy odottamaan kirkon strategiaa.

Sen sijaan, että kirkko tai seurakunta pysähtyy kerran viidessä vuodessa käymään tällaista merkityspohdintaa, tulisi pysähtelyn ja tutkimisen olla jatkuvaa. Mieluiten työn tulisi olla jatkuvaa luovaa strategiaprosessia. Entä jos se olisikin läsnä jokaisessa työkokouksessa, jokaisessa kirkkovaltuuston kokouksessa ja jokaisessa suunnitteluryhmässä? Strategialla ei ole mitään merkitystä, jos se tehdään ja unohdetaan viideksi vuodeksi.

Mieluiten työn tulisi olla jatkuvaa luovaa strategiaprosessia.

 

Kirkko ei ole suljettu peli

Kirkon strategiatyöskentelyssä on unohdettu se seikka, että olemme tekemisissä hyvin kompleksisen eli monimutkaisen avoimen systeemin kanssa. Seurakunta tai kirkko ei ole mikään suljettu peli, jota voitaisiin hallita ylhäältä annetuilla pysyvillä totuuksilla tai säännöillä. Jääkiekkoa voidaan pelata kauden alussa sovituilla säännöillä ja yksinkertaisella strategialla mutta kirkon kaltaisessa monien merkitysten yhteisössä se on mahdotonta. Yksittäisessä seurakunnassa voi olla tuhansia jäseniä ja yli sata työntekijää. Miten ihmeessä tätä erilaisten suhteiden verkostoa ja erilaisten merkitysten kirjoa voitaisiin ohjata pysyvällä kirjoitetulla strategialla?

 

Strategioiden aika ohi?

Strategioiden aika on kirkossa ohi ja rehellisesti sanottuna voisi kysyä, onko sitä ollut ollenkaan. Puhun nyt siitä fantasiasta, että paperille kirjoitetut lauseet voisivat ohjata kirkon, hiippakunnan tai yksittäisen seurakunnan toimintaa. Strategiaprosessit itsessään voivat olla hyvinkin inspiroivia – silloin kun se kokoaa yhteisön tutkimaan ja pysähtymään – mutta paperille päätyvät ja byrokraattisen myllyn läpi jauhautuvat korulauseet päätyvät ainoastaan vain koristamaan toimintakertomuksen alkusivuja.

– – byrokraattisen myllyn läpi jauhautuvat korulauseet päätyvät ainoastaan vain koristamaan toimintakertomuksen alkusivuja.

Strategioiden tulisi syntyä alhaalla ja niiden ihmisten parissa, jotka työtä tekevät tai ovat asiasta muuten osallisia. Se ei voi olla pysyvää ja painettua, vaan alati muuttuvaa ja alati arvioitavissa. Ratkaisut eivät voi olla pysyviä, vaan on hyväksyttävä kaiken muuttuminen ja jatkuva uudelleen ajattelu. Se ei tarkoita kaiken laittamista koko ajan uusiksi, vaan sen hyväksymistä että se on ainoa keino säilyttää oma identiteetti, sopeutua ja muuntua yhdessä ympäristön kanssa.

 

Tehdään kaikkien aikojen paras strategia!

Tarvitsemme strategista ajattelua ja työskentelyä. Emme kuitenkaan tarvitse tätä vanhamuotoista demokraattisten myllyjen läpimenevää painotuotetta, jollaisia strategioiden olemme kuvitelleet olevan.

Pyyhkikää pois tuo kirjoitettu ja jättäkää vain otsikko: ”Kohtaamisen kirkko”. Se on hyvä nimi.

Ehdotus kirkon strategiatyöryhmälle: Pyyhkikää pois tuo kirjoitettu ja jättäkää vain otsikko: ”Kohtaamisen kirkko”. Se on hyvä nimi. Ei ympäripyöreitä lauseita (jotka mielestäni osin ovat seurakuntalaisia ja seurakunnan työntekijöitä aliarvioivia) vaan heittäkää vastuu strategiaprosesseista seurakunnille ja niiden työyhteisöille. Haastakaa yhteisöjä käymään jatkuvaa merkitys- ja tavoitepohdintaa ja ottamaan se osaksi työyhteisön kulttuuria. Näin jo monissa seurakunnissa tehdään. Luottakaa siihen, että siellä missä työ tehdään, on myös asiantuntemus käydä strategiapohdintaa. Tehdään kaikkien aikojen paras strategia!Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta