Johtamisfoorumi 2015 | Tampereen hiippakunta

Johtamisfoorumi 2015


Tampereen hiippakunnan johtamisfoorumi järjestettiin hotelli Rosendahlissa Tampereella 29.–30.1. Johtamisfoorumissa pohdittiin kirkon missiota muuttuvassa maailmassa.

Foorumissa vieraillut Tampereen ystävyyshiippakunnan Manchesterin piispa David Walker kertoi seminaarin ensimmäisenä päivänä manchesterilaisten oppimismatkasta muutoksen keskellä. Muutos on haastanut pohtimaan uudelleen teologisia kysymyksiä – miten ajatellaan Jumalasta ja kirkosta – mutta myös monia käytännöllisiä ja taloudellisia asioita, kuten rakennusten käyttöä. Nopeasti muuttuvat tilanteet ovat haastaneet tekemään pieniä muutoksia siellä täällä, ja tarkastelemaan strategisesti sitä, millaisia ihmisiä kirkon työhön tarvitaan ja miten seurakunnat tulisi varustaa muuttuviin tilanteisiin. Millaisiin tehtäviin ihmisiä kaivataan, millaista koulutusta tarvitaan ja miten maallikoiden osaamista ja vastuuta jaetaan ja hyödynnetään? Walker avasi myös muun muassa ajatusta missio-kumppanuudesta: Mitä alueita työssä on yhteistyön lisäämiseksi vahvistettava, jotta mission toteutuminen mahdollistuisi?

Walkerin foorumissa pitämiin puheenvuoroihin, kuten muihinkin foorumin esityksiin, aineistoihin ja tunnelmiin voi tutustua foorumin verkkosivuilla johtamisfoorumi.tampereenhiippakunta.fiEvankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta