Kaikki aistit käyttöön | Tampereen hiippakunta

Kaikki aistit käyttöön


Vesa Keinonen

Tampereen hiippakunta järjestää ensi vuonna hiippakunnan seurakuntien työntekijöille Kaikilla aisteilla – matka hitaisiin menetelmiin –koulutuskokonaisuuden. Kolmen lähijakson koulutusta on ollut suunnittelemassa myös Janakkalan seurakunnan vs. kappalainen Kimmo Hurri.

-Perehdytän koulutuksessa osallistujia bibliodraamaan sekä voimauttavaan valokuvaan. Lisäksi käydään läpi liikkeen sekä kehollisen ja äänityöskentelyn erilaisia keinoja ja menetelmiä. Tarkoitus on, että osallistujat osaavat jatkossa käyttää ja soveltaa niitä työssään.

Hurrin mukaan koulutus toimii samalla matkana hitauteen ja sen mahdollistamaan tilaan.

-Aina ei kirkossakaan tarvitse mennä sillä perinteisellä tavalla, sana tai oppi edellä. On paljon tärkeämpää uskaltaa pysähtyä ihmisen äärelle. Siinä ihminen saa kokemuksen siitä, että hän tulee aidosti kuulluksi ja nähdyksi.

Hurri pitää voimauttavaa valokuvaa erityisen hyvänä menetelmänä oppia kohtaamisen taitoa.

-Itse löysin metodin vuonna 2007 tutustuttuani valokuvaaja Miina Savolaisen näyttelyyn. Jokin voimauttavassa valokuvassa kiehtoi ja sytyin asialle heti.

Voimauttava valokuva on vuosien mittaan voimauttanut myös Janakkalan vs. kappalaista.

-Menetelmä on ollut auttamassa levollisuuteen itseni ja myös toisten kanssa. Erityisen tärkeää oli käydä aiheesta pitkä ohjaajakoulutus. Se oli elämässäni merkittävä etappi, jonka aikana avautui uusia näkökulmia moneen asiaan.

Kimmo Hurri on kertonut ihmisille eri yhteyksissä siitä, että hallitsee voimauttavan valokuvan menetelmät. Häntä pyydettiin sitten esittelemään aihetta Tampereen hiippakunnan työntekijöille.

-Siitä homma lähti liikkeelle ja huomasin olevani mukana suunnittelemassa Kaikilla aisteilla –koulutusta.

Kimmo Hurri.

Hurrin mukaan voimauttavan valokuvan nimi saattaa hämätä monia. Menetelmässä on pohjimmiltaan kyse jostain aivan muusta kuin valokuvaamisesta.

-Valokuva on vain yksi osa prosessia. Tärkeintä on taito osata kuunnella toista. Niin kauan kuunnellaan, kunnes kameran läsnäolo ikään kuin häviää. Vasta perusteellisen dialogin jälkeen tehdään kameraa käyttäen näkyväksi niitä asioita, jotka on toiselta kuultu.

Voimauttava valokuva ottaa kantaa myös valtasuhteisiin. Niitä pyritään metodissa aivan tarkoituksella purkamaan.

-Valtahan on aina sillä osapuolella, joka ottaa kuvia. Tämän takia kuvaajan roolia vaihdellaan prosessissa aika ajoin.

Janakkalan vs. kappalainen haluaa korostaa myös katseen suuntaa.

-Voimauttavassa valokuvassa huomioidaan se, miten minua on elämäni aikana katsottu. Ja pohditaan sitäkin, miten ei ole katsottu ja miten toivoisin itseäni katsottavan.

Voimauttavan valokuvan kytkeytyminen Tampereen hiippakunnan koulutuksessa bibliodraamaan on Kimmo Hurrin oma idea.

-Mietin, mikä voisi olla luonteva keino käynnistää ihmisessä prosesseja ja auttaa häntä pohtimaan omaa suhdettaan uskoon. Mieleeni tuli bibliodraama, jota olen ohjannut. Voimauttavan valokuvan tavoin sekin rakentuu käytävän dialogin varaan.

***

Ilmoittaudu koulutukseen täältä 

 Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta