Kansainvälisen työn asiantuntijan toimen sijaisuus | Tampereen hiippakunta

Kansainvälisen työn asiantuntijan toimen sijaisuus


Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa on haettavana kansainvälisen työn asiantuntijan toimen sijaisuus ajalle 1.1.2017 – 31.12.2019.

Kansainvälisen työn asiantuntijan tehtävänä on:

  • kehittää, konsultoida ja koordinoida laaja-alaisesti hiippakuntansa seurakuntien lähetystyötä, kansain-välistä diakoniaa ja muuta kansainvälistä toimintaa, monikulttuurisuus- ja maahanmuuttajatyötä, uskontodialogia, ekumeniaa, ystävyyshiippakunta- ja ystävyysseurakuntatoimintaa sekä ohjata ja auttaa niiden kansainvälisistä yhteyksistä vastaavien työntekijöiden ja vastuuhenkilöiden työtä
  • suunnitella ja toteuttaa tuomiokapitulin ja hiippakuntavaltuuston asettamien tavoitteiden ja hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti hiippakunnallista kehittämistyötä yhdessä muiden hiippakuntasihteereiden ja hiippakuntadekaanin kanssa päävastuualueenaan hiippakunnan kansainvälinen toiminta sekä osallistua tuomiokapitulin ja toiminnan tiimin yhteisiin tehtäviin ja jaettuihin vastuisiin
  • edistää kansainvälisyyteen liittyvää yhteistoimintaa hiippakunnallisissa verkostoissa ja toimia yhteistyössä kirkon lähetysjärjestöjen, Kirkon Ulkomaanavun, Kirkon lähetystyön keskuksen, kirkon muiden keskusten sekä vastuualueeseen liittyvien toimielinten kanssa
  • järjestää seurakuntien kansainväliseen toimintaan liittyvää koulutusta
  • hoitaa piispan, tuomiokapitulin ja hiippakuntadekaanin hänelle antamat muut hiippakunnallista kehittämistoimintaa koskevat tehtävät ja avustaa tarvittaessa piispaa kansainvälistä asiantuntemusta vaativissa tehtävissä.

Kelpoisuusehtona kansainvälisen työn asiantuntijan tehtävään on pappi tai lehtori tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto. Hänellä tulee olla hyvä ammatillinen pätevyys, riittävä kokemus kirkon työssä sekä hyvä kirkollisen elämän, lähetystyön, kansainvälisen diakonian ja ekumenian asiantuntemus sekä perehtyneisyyttä monikulttuurisuuden, uskontodialogin ja ystävyysseurakuntatyön kysymyksiin. Asiantuntijalta vaaditaan suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä englannin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa. Muu kielitaito luetaan eduksi.

Toimen palkkaus on vaativuusryhmän 603 mukainen.

Hakemukset lähetetään 23.9.2016 klo 15 mennessä ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella. Toissijaisesti hakemuksen voi lähettää osoitteeseen Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, Eteläpuisto 2 C, 33200 Tampere.

Lisätietoja sijaisuudesta antaa hiippakuntadekaani Ari Hukari puh. 0400 910 772 tai ari.hukari@evl.fi

 Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta