Kansainvälisiä vieraita kumppanuuskirkoista ja ystävyyshiippakunnasta | Tampereen hiippakunta

Kansainvälisiä vieraita kumppanuuskirkoista ja ystävyyshiippakunnasta


Tampere saa maaliskuun lopulla kansainvälisiä vieraita yhteistyökirkoista eri puolilta maailmaa. Vierailut liittyvät Suomen evankelis-luterilaisen kirkon isännöimään kansainväliseen lähetyskumppanuusneuvotteluun, joka järjestetään Järvenpäässä 31.3.–3.4.

Neuvotteluun on kutsuttu niiden yhteistyökirkkojen edustajat eri puolilta maailmaa, joiden kanssa kirkon lähetysjärjestöillä on yhteistyösopimus. Tuleva neuvottelu on herättänyt kansainvälistä kiinnostusta ja myös Kirkkojen Maailmanneuvoston, Luterilaisen Maailmanliiton ja Euroopan Kirkkojen Konferenssin pääsihteerit aikovat osallistua tapahtumaan. Suomesta kutsuvierasneuvottelussa on mukana kirkon johtoa, Kirkon ulkoasiain neuvosto, Kirkon lähetystyön toimikunta, ekumeenisia tarkkailijoita sekä hiippakuntien ja lähetysjärjestöjen edustajia.

Vieraat jalkautuvat myös Tampereelle

Ennen varsinaista neuvottelua ja sen jälkeen kansainväliset vieraat jalkautuvat eri puolille Suomea lähetysjärjestöjen, hiippakuntien ja seurakuntien vieraiksi.

Hollolan seurakunta saa vieraita Tansaniasta. Piispa Hance Mwakabana ja pastori Angela Olutu Tansanian ev. lut. kirkosta vierailevat Hollolassa 30.-31.3. Sunnuntaina klo 10 Sovituksenkirkon messussa saarnaa Angela Olutu. Saarna tulkataan suomeksi. Kirkkokahveilla piispa kertoo Tansanian luterilaisen kirkon terveiset. Sunnuntaina klo 13.00 Olutu ja Mwakabana vierailevat Vesikansan seurakuntakodilla. Maanantaina klo 10.00 tansanialaisvieraat tutustuvat Hollolan Missiokauppaan.

Tampereelle vieraita jalkautuu sunnuntaina 30.3. Piispa Nelson Lakra Intian (Gossner) ev.lut. kirkosta saarnaa Aleksanterin kirkossa, Kalevassa puolestaan Thaimaan ev.lut. kirkon piispa Banjob Kusawadee. Namibian ev.lut. kirkon itäisen hiippakunnan piispa Shekutaamba V.V. Nambala saarnaa Tuomiokirkossa.

Piispa Shekutaamba V.V. Nambala kuvassa oikealla. Kuva Veikko Munyikan piispanvihkimyksestä. Avustajina mm. Thomàs Ndawanapo Angolan luterilaisesta kirkosta, Helsingin tuomiorovasti Matti Poutiainen ja Nathanael Ndaxuma Nakwatumbah anglikaanisesta kirkosta. Kuva Maija Kuoppala/Suomen Lähetysseura

Namibia_Veikko_Munyikan_piispaksivihkimys_Maija_Kuoppala

Tampereen hiippakunnan ystävyyshiippakunnan piispa Nambalan vierailu Tampereen hiippakuntaan alkaa jo lauantaina Orivedellä Päiväkummussa Suomen Lähetysseuran kumppanuusneuvottelulla. Piispa Nambala viipyy Tampereella maanantaihin, jolloin hän muun muassa vierailee tuomiokapitulissa, jossa hän tapaa kapitulin henkilökuntaa ja hiippakunnan Namibia – työryhmää.

Kumppanuuskirkkoja kuunnellen

Lähetyskumppanuusneuvottelun tavoitteena on, että Suomen kirkon ja sen kumppanuuskirkkojen tehtävä osana Kristuksen maailmanlaajaa kirkkoa selkiintyy. Neuvottelun teeman ”Your Kingdom Come” valossa on tarkoitus pohtia globaalin kristinuskon ja kristillisen lähetystyön nykytilaa sekä lähetysyhteistyön haasteita ja tulevaisuutta. Tärkeää on kuulla kumppanuuskirkkojen edustajien ajatuksia siitä, millaisessa todellisuudessa he elävät ja millaisia toiveita heillä on yhteistyön kehittämisen ja työn painopisteiden valinnan suhteen.

Piispa Nambala toivoo rohkaisua ja oppimista puolin ja toisin

Yhteydet Suomen ja Namibian kirkkojen välillä juontavat juurensa 1800-luvun lopulle lähetystyön alkuaikoihin Ambomaalla.

– Tampereen piispa E.G. Gulin vihki virkaan Namibian evankelisluterilaisen kirkon ensimmäisen piispan Leonard Aualan vuonna 1963, piispa Nambala kertoo.

– Kyseessä ei ollut sattuma, vaan suhteemme pohjautui Suomen Lähetysseuran työn kautta syntyneisiin yhteyksiin.

Kumppanuussopimus solmittiin alun perin Namibian ev.lut. kirkon ja Suomen Lähetysseuran välille, joten Suomen kirkko tunnettiin Namibiassa pääosin lähetysjärjestön kautta.

– Kirkkojemme väliset suhteet vahvistettiin vuonna 2000, joten tiedämme vielä kovin vähän Suomen kirkon toiminnasta ja sen rakenteista, piispa Nambala sanoo.

Piispa Nambala toivoo hiippakuntien ja kirkkojen välisen yhteistyön synnyttävän kristillistä rohkaisua, vierailuja, yhteydenpitoa sekä toisilta ja toisten tilanteesta oppimista.

 Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta