Kirja-arvio: Hyvästä hoidosta on kysymys | Tampereen hiippakunta

Kirja-arvio: Hyvästä hoidosta on kysymys


Yhteisvastuukeräys 2014 nostaa esiin saattohoidon kysymykset. Miten kuolevaa hoidetaan inhimillisesti ja arvokkaasti loppuun asti? Miten hoidossa huomioidaan omaiset?

Kirsti Aallon toimittama Saattohoito kuolevan tukena (Kirjapaja 2013) koostuu kymmenestä artikkelista, joiden kirjoittajina ovat terveydenhuollon ja kirkon asiantuntijat, asiaan perehtynyt vapaaehtoinen sekä omainen. Kirjoittajien kirjo on moninaisuudessaan hyvä. Kun useampi ihminen kirjoittaa samasta teemasta siitä väistämättä näyttää seuraavan se, että tietyt asiat toistuvat tarpeettomasti. Saattohoito tuleekin määritellyksi kirjassa moneen kertaan.  Isompi arvo on kuitenkin sillä, että aihetta lähestytään monesta näkökulmasta unohtamatta vapaaehtoisen näkökulmaa tai äidin, joka on pakotettu saattohoitamaan oman lapsensa.

Usean artikkelin lopussa on lyhyt omakohtainen puheenvuoro siitä, mitä työ kuolevan lähellä on antanut ja opettanut.  Vaikka kuoleva kohdataan ammatillisesti, aito kohtaaminen ei ole mahdollista, jos ammatillisuuteen ei yhdisty ihmisyys. Kuolema riisuu lähtijän turhasta ja samaa aitoutta hän odottaa työtekijältä ja vapaaehtoiselta. Uskallammeko olla aidosti sitä, mitä olemme?  Uskallammeko paljastaa ihmisyyttämme? Kysymys on yhteinen lääkäreille, hoitajille, sielunhoitajille ja myös vapaaehtoisille. Työn merkitys ja tärkeys antavat voimaa, moni on hakeutunut alalle kutsumuksesta. Yhtä aikaa voi rehellisesti sanoa ääneen, että työ kuoleman maastoissa on kuluttavaa, raskasta ja joskus äärettömän ahdistavaa. Miten työntekijä ja vapaaehtoinen jaksavat? Miten heitä tuetaan työstään? Nämä näkökulmat olisivat ansainneet oman artikkelinsa.

Kirsti Aallon ja Liisa Mäntymiehen artikkelissa käsitellään vapaaehtoistoimintaa saattohoidossa. Hoitohenkilöstön ja omaisten rinnalla tarvitaan vapaaehtoisia, joilla on aikaa, kykyä ja uskallusta vapaaehtoistyöhön kuoleman läheisyydessä. Koulutus ja tuki heille ovat avainasemassa. Kirkkohallituksen ylläpitämiltä sakastin nettisivuilta sielunhoidon kohdasta eteenpäin surfaten löytyy varsin tuore Vapaaehtoistoiminta hoitolaitoksissa – materiaali, joka kattaa paitsi saattohoidon, myös muun hoitolaitosten vapaaehtoistoiminnan. Kannattaa tutustua!

Sielunhoidollinen kohtaaminen saattohoidossa tapahtuu ihmistä kunnioittaen, Pyhän läsnä ollessa, hiljaisuudessa. Siinä työntekijä – sairaalapappi, seurakuntapappi, diakonityöntekijä-  saa olla arvokkaimmalla mahdollisella paikalla. Yhteisvastuukeräys antaa mahdollisuuden pitää esillä kirkon työntekijöiden usein hiljaisuudessa ja näkymättömissä tapahtuvaa saattohoitovaiheen sielunhoitoa.

Saattohoito kuolevan tukena on tärkeä puheenvuoro ajankohtaiseen asiaan. Sen ansio on yleistajuisuudessa ja monipuolisissa näkökulmissa saattohoitoon.  Kirjaan voi tarttua yhtä hyvin hoitaja, lääkäri, kirkon työntekijä, omainen kuin asiasta kiinnostunut matti meikäläinenkin,  ja kaikki ymmärtävät lukemaansa.

TEKSTI: JOHANNA RANTANEN

Johtava sairaalapastori, Lahden seurakuntayhtymäEvankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta