Kirkko mahdollistaa kohtaamisia: Uskonnollisten yhteisöjen ja poliisin edustajat tapasivat Tampereella | Tampereen hiippakunta

Kirkko mahdollistaa kohtaamisia: Uskonnollisten yhteisöjen ja poliisin edustajat tapasivat Tampereella


Luottamuksen ja keskinäisen kunnioituksen rakentaminen on kirkolle yhteiskunnassa luontevasti tarjoutuva tehtävä. Tämän ajatuksen pohjalta piispa Matti Repo kutsui 14.6. uskonnollisten yhteisöjen ja viranomaisten edustajia yhteistyötapaamiseen Tampereen tuomiokapituliin.

Mukana tapaamisessa oli edustajia Sisä-Suomen ja Hämeen poliisipiireistä, muslimiyhteisöistä Lahdesta ja Tampereelta sekä Lahden ja Tampereen ev.lut. seurakunnista, Suomen Vapaakirkosta ja laajasta Tampereen ortodoksiseurakunnasta.

Yhteistyötapaamisessa tutustuttiin puolin ja toisin, ja pohdittiin ajankohtaisia teemoja, kuten maahanmuuttoa, turvallisuutta, verkostoissa toimimista, radikalisoitumisen ennaltaehkäisyä, mahdollisuuksia edistää yhdessä yhteiskuntarauhaa, eri toimijoiden erilaisia rooleja ja luottamusta.

Kesäkuun yhteistyötapaaminen oli jatkoa Tampereen hiippakunnan viime vuosina vahvistamalle yhteisö- ja verkostotyölle. Verkostoitumiseen ja yhteisöihin suuntautuminen näkyi vahvasti Tampereen hiippakunnan synodaalikokouksen toteuttamisessa. Työ on myös tuottanut aiemmin muun muassa Lasisilta-työpajoja, joissa yhteiskunnan eri toimijoita ja erilaista ajattelua ja mielipiteitä edustavia kutsutaan kunnioittavan kuuntelun ja kohtaamisen tilaan. Hiippakunta ja piispa ovat myös pitkäjänteisesti rakentaneet ekumeenista ja uskontojen välistä yhteyttä.

 

Yhteiskuvaan ehdittiin koota osa tapaamiseen osallistuneista.

Lisätietoja: hanne.vonweissenberg@evl.fi

 



Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta