Kirkolliset vaalit 2016 | Tampereen hiippakunta

Kirkolliset vaalit 2016


Tampereen tuomiokapituli asettaa hiippakunnan vaalilautakunnan istunnossaan 30.9.2015. Päätöksestä ilmoitetaan erikseen kirkon vaalijärjestyksen 4 luvun 70 §:n mukaisesti seurakunnille ja hiippakunnan papeille. Ehdokasasettelu vaaleihin päättyy maanantaina 16.11.2015 klo 16.00.

Kirkolliskokousedustajien vaali

Tampereen hiippakunnasta valitaan kirkolliskokoukseen 1.5.2016 – 30.4.2020 kymmenen (10) maallikkoedustajaa ja viisi (5) pappisedustajaa. Maallikkoedustajien ja pappisedustajien vaali toimitetaan tiistaina 9.2.2016.

Maallikkoedustajat

Kirkkovaltuustojen sekä seurakuntaneuvostojen ja yhteisten kirkkovaltuustojen maallikkojäsenet (äänioikeutetut) toimittavat kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalin. Ehdokasasettelu kirkolliskokouksen maallikkoedustajien vaalia varten päättyy maanantaina 16.11.2015 klo 16.

Äänioikeutettu voi äänestää myös ennakkoon lähettämällä vaalilippunsa suljetussa kuoressa vaalintoimittajalle. Postitse äänestävä käyttää virallista äänestyslippua. Tämän vuoksi ei kokouksesta tilapäisesti estyneen tilalle kutsuta varajäsentä.

Ehdokaslistassa, jonka voi perustaa vähintään kymmenen (10) vaalissa äänioikeutettua henkilöä, voidaan asettaa ehdolle enintään kolme kertaa niin paljon kuin hiippakunnasta on valittavia jäseniä eli 30 ehdokasta. Vaalikelpoisia ovat viimeistään 9.2.2016 kahdeksantoista vuotta täyttävät hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan konfirmoidut jäsenet, jotka eivät ole holhouksen alaisia. Myös seurakunnan

palveluksessa olevat, pappeja lukuun ottamatta, voivat olla ehdokkaina. Vaaliasiakirjat

löytyvät kirkon verkkopalvelusta, Sakastista osoitteesta:

http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?Open&cid=Content2C39D4

Pappisedustajat

Vaali toimitetaan kirkon vaalijärjestyksen 4 luvun 3 §:n 1 momentin mukaisesti rovastikunnan pappien kokouksissa, jotka lääninrovasti kutsuu koolle. Vähintään kolme vaalissa äänioikeutettua pappia voi perustaa valitsijayhdistyksen, joka voi nimetä enintään kolme kertaa niin monta ehdokasta kuin vaalissa valitaan. Tampereen hiippakunnassa ehdokkaita voi olla yhdessä ehdokaslistassa enintään viisitoista (15).

Vaaliasiakirjat löytyvät kirkon verkkopalvelusta, Sakastista osoitteesta:

http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?Open&cid=Content2C39D4

Ehdokasasettelu päättyy maanantaina 16.11.2015 klo 16.

Vaalikelpoisia pappisedustajien vaalissa ovat hiippakunnan papit.

Äänioikeutettuja tässä vaalissa ovat hiippakunnan papit. Äänioikeus on siis myös muissa tehtävissä toimivilla ja eläkkeellä olevilla papeilla. Pappi voi äänestää myös lähettämällä vaalilippunsa kirjeessä lääninrovastille. Postitse äänestävä käyttää virallista äänestyslippua. Pappi, joka on kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston tai yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, äänestää siis kirkolliskokouksen pappisedustajien

vaalissa. Seurakunnan hallintoelimeen kutsutaan papin tilalle varajäsen.

Hiippakuntavaltuuston jäsenten vaali

Tampereen hiippakunnasta valitaan hiippakuntavaltuustoon 1.5.2016 – 30.4.2020 neljätoista (14) maallikkojäsentä ja seitsemän (7) pappisjäsentä.

Maallikkojäsenet

Kirkkovaltuustojen sekä seurakuntaneuvostojen ja yhteisten kirkkovaltuustojen maallikkojäsenet (äänioikeutetut) toimittavat hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalin. Äänioikeutettu voi äänestää myös ennakkoon lähettämällä vaalilippunsa suljetussa kuoressa vaalintoimittajalle. Postitse äänestävä käyttää virallista äänestyslippua. Tämän vuoksi ei kokouksesta tilapäisesti estyneen tilalle kutsuta varajäsentä. Ehdokasasettelu hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalia varten päättyy maanantaina 16.11.2015 klo 16.

Ehdokaslistassa, jonka voi perustaa vähintään kymmenen (10) vaalissa äänioikeutettua henkilöä, voidaan asettaa ehdolle enintään kolme kertaa niin paljon kuin hiippakunnasta on valittavia jäseniä eli 42 ehdokasta. Vaalikelpoisia ovat viimeistään 9.2.2016 kahdeksantoista vuotta täyttävät hiippakuntaan kuuluvan seurakunnan konfirmoidut jäsenet, jotka eivät ole holhouksen alaisia. Myös seurakunnan

palveluksessa olevat, pappeja lukuun ottamatta, voivat olla ehdokkaina. Vaaliasiakirjat löytyvät kirkon verkkopalvelusta, Sakastista osoitteesta:

http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?Open&cid=Content2C39D4

Pappisjäsenet

Vaali toimitetaan kirkon vaalijärjestyksen 3 luvun mukaisesti samassa rovastikunnan pappien kokouksessa, joka lääninrovastin johdolla toimittaa kirkolliskokouksen pappisedustajien vaalin. Vähintään kolme vaalissa äänioikeutettua pappia voi perustaa valitsijayhdistyksen, joka voi nimetä enintään kolme kertaa niin monta ehdokasta kuin vaalissa valitaan, siis 21 ehdokasta. Vaaliasiakirjat löytyvät kirkon verkkopalvelusta,

Sakastista osoitteesta:

http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?Open&cid=Content2C39D4

Ehdokasasettelu päättyy maanantaina 16.11.2015 klo 16.

Vaalikelpoisia pappisedustajien vaalissa ovat hiippakunnan papit.

Äänioikeutettuja tässä vaalissa ovat kirkkolain 5 luvun 5 §:ssä tarkoitetut hiippakunnan papit. Pappi voi äänestää myös lähettämällä vaalilippunsa suljetussa kuoressa lääninrovastille. Postitse äänestävä käyttää virallista äänestyslippua. Pappi, joka on kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston tai yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, äänestää siis hiippakuntavaltuuston pappisjäsenten vaalissa. Seurakunnan hallintoelimeen kutsutaan papin tilalle varajäsen.

 

Kirkollisvaalien aikataulu löytyy myös täältäAIKATAULU

Vaaliohje löytyy täältävaaliohje

Vaaleihin liittyvät asiakirjat, säännökset ja ohjeet kootaan Sakastiin osoitteeseen sakasti.evl.fi/kirkolliskokousvaalit.

 Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta