Kirkon esimiesten TYK-valmennus | Tampereen hiippakunta

Kirkon esimiesten TYK-valmennus


Kelan järjestämä TYK -valmennus (no 61765) kirkon esimiehille toteutetaan ODL Kuntoutuksessa Oulussa. TYK –valmennuksessa tehdään yhteistyötä kuntoutujan työterveyshuollon ja työpaikan edustajien kanssa. Kuntoutus on valtakunnallinen.

Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus TYK on ammatillista kuntoutusta ja sen tavoitteena on parantaa ja tukea kuntoutujan työ- ja toimintakykyä. Kuntoutus sisältää sekä yksilöllistä että ryhmässä toteutettua ohjausta, neuvontaa, käytännön harjoittelua ja keskusteluja. Lähestymistapa on ratkaisukeskeinen ja voimavaralähtöinen. Kuntoutuspäiviä on enintään 30 – 33 ja ne jakautuvat useampaan jaksoon noin puolentoista vuoden ajalle. Kuntoutusryhmään valitaan kahdeksan (8) henkilöä.

ODL Kuntoutuksessa työskentelee kuntoutuksen asiantuntijoita; kuntoutuslääkäri, psykologi, työelämän asiantuntija, työfysioterapeutti ja työterveyshoitaja, jotka tuovat asiantuntemuksensa kuntoutujien käyttöön.

 

TYK –valmennukseen valitaan henkilöitä, joilla on työssä  vaikeuksia suoriutua työtehtävissään ja siitä johtuen  selkeää ammatillista kuntoutustarvetta. Hakija on pitkään työelämässä ollut henkilö, jonka työ- ja ansiomahdollisuudet ovat olennaisesti heikentyneet sairauden, vian tai vamman vuoksi ja työterveyshuollon toimenpiteet eivät ole riittävästi auttaneet työkyvyn ylläpitämistä.

TYK –valmennus mahdollistaa työssä jatkamisen, vaikka työkykyäsi alentaakin sairaus.  ODL Kuntoutuksen asiantuntijoiden kanssa laadit kuntoutussuunnitelman, jonka avulla vahvistat voimavarojasi, arvioit ja kehität työtäsi ja työyhteisösi toimintatapoja sekä parannat ammatillisia valmiuksiasi.  Hakijalla tulee olla voimassa oleva työsuhde.

 

Kuntoutukseen hakeudutaan työterveyshuollon kautta. Lääkärin B-lausunto, kuntoutujan kuntoutushakemus (KU101), työterveyden selvityslomake (KU108) ja esimiehen selvityslomake (KU 109) lähetetään Kelan toimistoon. Koska TYK -valmennus on ammatillista kuntoutusta, on hakemuksessa olennaista tulla ilmi työn kuormitustekijät ja niiden vaikutus hakijan työssä selviytymiseen ja terveyteen / jaksamiseen.

Kela maksaa kuntoutuksen, täysihoidon kahden hengen huoneessa ja kuntoutusrahan, josta omavastuu on kuntoutuksen ensimmäinen päivä. Matkakorvauksen omavastuu on 14,25€ yhdensuuntaiselta matkalta.

Kuntoutusjaksot:

Selvitysjakso 1:

29.02.- 05.03.2016

Selvitysjakso 2:

02.05.- 06.05.2016

Valmennusjakso 1:

05.09.- 09.09.2016

Valmennusjakso 2:

07.11.- 11.11.2016, yhteistyöpäivä 10.11.2016

Valmennusjakso 3:   09.01.- 13.01.2017

Valmennusjakso 4:   21.02.- 24.02.2017

Lisätietoja palveluesimies Sinikka Rounioja, puh. 050 312 6173, sinikka.rounioja@odl.fi

www.odl.fiEvankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta