Kirkon perheneuvonta 70 vuotta: Tasokasta ja tärkeää, arvokasta ja arvostettua | Tampereen hiippakunta

Kirkon perheneuvonta 70 vuotta: Tasokasta ja tärkeää, arvokasta ja arvostettua


Teksti ja kuvat: Pirjo Silveri
Kirkon perheneuvonta on auttanut tuhansia perheitä yli kriisin tai umpikujasta uuteen alkuun. Kysyimme muutamilta asiantuntijoilta, millaisena he näkevät kirkollisen perheneuvonnan yhteiskunnallisen merkityksen ja roolin. Pyysimme perheiden hyvinvointiin liittyvien kysymysten parissa työskenteleviä arvioimaan myös sitä, miten kirkollinen työ on yleisesti pärjännyt ja millaisena se on julkisuudessa näyttäytynyt.

 

Kustannustehokasta

”Kyse on yhteiskunnallisesti hyvin merkittävästä ja tärkeästä toiminnasta. Lasten hyvinvointia ja tervettä psyykkistä kehitystä ajatellen perheasiainneuvontaa saisi lisätä. Ennalta ehkäisevänä palveluna sitä pitäisi olla yhdenvertaisesti kaikkien vanhempien saatavilla. Lisäksi tarvitaan eritasoista kohdennettua toimintaa niissä tilanteissa, kun on jo ongelmia.

Meillä on vahvaa kotimaista ja kansainvälistä tutkimustietoa vanhempien ja perheen moninaisten ongelmien haitallisesta vaikutuksesta lapsen koko kehityksen kaareen ja elinikäiseen selviytymiseen. Siksi palveluja tulee tarjota monella sektorilla, ja kirkko on yksi keskeisimmistä toimijoista. Perheneuvonta on yhteiskunnan kannalta kustannustehokasta toimintaa, vaikka kustannushyödyt toteutuvat vasta useammankin vaalikauden jälkeen.

Kirkko on yksi keskeisimmistä toimijoista.

Pitkän historiansa ansiosta kirkon työmuodolla on vakiintunut asema, se tunnetaan. Erittäin tasokkaana työnä se saisi enemmänkin näkyä!

On myös tärkeää tuottaa tällaista palvelua eri organisaatioissa. Kirkon perheneuvonta on antanut apuaan monille terveydenhuollon työntekijöille, joilla ei ole kollegasuhteita kirkon puolen työntekijöihin.”

 

Pälvi Kaukonen

Sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntija, työskenteli aiemmin pitkään Taysin lastenpsykiatrian ylilääkärinä

perheneuvonta2

 

Ennaltaehkäisevää

”Kirkon perheneuvonta täydentää tärkeällä tavalla kaupungin tarjoamia perheneuvontapalveluita – yksin emme selviäisi.

Lapsiperheiden vanhemmat hakevat yhä useammin tukea ja apua parisuhteeseensa, mikä on hyvä asia. Tarpeeseen vastaaminen oikea-aikaisesti ja vaikuttavasti on vanhempien, lasten ja perheiden hyvinvoinnin kannalta äärimmäisen tärkeää, ja kirkon tekemällä työllä on tässä ennaltaehkäisevässä työssä tärkeä rooli.”

 

Tuire Sannisto

Lasten ja nuorten terveyspalvelujen ylilääkäri, Tampereen kaupunki

 

Luottamuksellista

”Perheneuvontapalvelun tarjoaminen on minusta aina ollut kirkolta vahva viesti siitä, että se haluaa tukea perhettä yhteiskuntaa kantavana yksikkönä.

Koska työ on luottamuksellista ja intiimiä perheiden asioiden käsittelyä, toiminnan laaja ja pitkäaikainen vaikuttavuus ei ole tullut julkisuuteen tavalla, jonka se ansaitsisi. Tämä ei vähennä toiminnan yhteiskunnallista merkitystä.

Perheneuvonta palvelee kaikkia apua hakevia pareja riippumatta siitä, mikä heidän taustansa on tai ovatko he itse kirkon jäseniä.

Oikea-aikainen ammattiapu on todella kaivattu tuki perheille ja pareille, jotka ovat joutuneet tai joutumassa umpikujaan keskinäisissä suhteissaan.

Toiminnan vaikuttavuus ei ole tullut julkisuuteen tavalla, jonka se ansaitsisi.

Omalla työalallani kaupungin kasvatus- ja perheneuvonnassa annetaan lapsiperheille muun muassa parisuhdehoito ja -sovittelupalveluja. Olemme myös suositelleet seurakuntien perheneuvontaa vaihtoehtona, esimerkiksi kun oma jonotilanteemme on tuntunut kohtuuttoman hankalalta. Tällä hetkellä kaikkien perhe- ja parisuhdeneuvontapalvelujen kysyntä on suuri, samoin valitettavasti jonot.

Aikoinaan toimin jonkin aikaa seurakuntien yhteisessä perhetyötoimikunnassa. Minusta perheasioiden neuvottelukeskuksen yksi tehtävä on eri tavoin tukea ihmissuhde- ja perhetyön osaamista seurakunnissa.

Kirkon perheneuvonta on 70 vuodessa löytänyt tehtävänsä, vakiintunut osaksi seurakuntien toimintaa, ja kansalaiset tai asiakkaat luottavat sen hyvään osaamiseen.”

 

Risto Karttunen

Tampereen kaupungin perheneuvolan johtaja

 

Avarakatseista

”Kirkon perheneuvonnan rooli on keskeinen. Asiakkaat kääntyvät ensisijaisesti kirkon perheneuvonnan tai kunnallisen perheneuvolan piiriin. Kunnat ja kirkko tekevät myös keskenään yhteistyötä. Usein vasta tämän jälkeen etsitään maksullisia yksityisiä palveluita.

Kirkon perheneuvonnan näkyvyys on liian vaatimaton. Sen ammattilaiset hoitavat uskomattoman määrän pareja ja tekevät työtä maksutta, hoitavat vähävaraisia pariasiakkaita ja yksittäisiä ihmisiä, joilla ei ole mahdollisuutta ehkä mennä muualle.

Pidän kirkon perheneuvontaa hyvin avarakatseisena, mikä sopii suomalaiseen moniarvoiseen yhteiskuntaan.

Käsitykseni mukaan kirkon perheneuvonnan työntekijät ovat erittäin hyvin koulutettuja ja jatkokoulutettuja. Moni psykoterapeuttiopiskelija on saanut kirkon perheneuvonnasta harjoittelupaikan ja ensimmäisen oikean kontaktin psykoterapeutin työhön. Pidän kirkon perheneuvontaa hyvin avarakatseisena, mikä sopii suomalaiseen moniarvoiseen yhteiskuntaan.”

 

Heli Vaaranen

Väestöliiton parisuhdekeskuksen johtaja

perheneuvonta9

Kirkon perustyötä

”Yhteiskunnallinen merkitys on huomattava. Kirkon perheneuvonta on 70 vuotta ollut paikka, mistä kaikki ovat saaneet maksutonta apua ja tukea, erityisesti parisuhteen ongelmiin. Kaikilla tarkoitan myös ihmisiä, jotka eivät ole kirkon jäseniä. Ikähaitari on ulottunut nuorista ikäihmisiin. Se on myös ainoa auttamispiste, joka on tavoittanut ja tavoittaa laajalti miehet. Asiakkaista miehiä on yli 40 prosenttia.

Perheneuvonnalla on vahva kirkollinen identiteetti, se on kirkon perustyötä. Samanaikaisesti se on merkittävällä tavalla täydentänyt yhteiskunnallista palvelutarjontaa. Vuosittain perheneuvonnassa käy lähes 17 000 ihmistä.

Kirkon perheneuvonnan rooli on suuri myös yhteistyökumppanina ja yhteiskunnan palvelujen täydentäjänä. Tärkeitä yhteistyötahoja ovat esimerkiksi neuvolat ja lastensuojelu.

Näen yhteiskunnallisen merkityksen myös siitä näkökulmasta, että kirkon perheneuvonta on nostanut esiin perheen asemaa. Se on toiminut perheiden ja parisuhteiden äänenä eri foorumeilla. Se on pitänyt esillä vastuullisen aikuisuuden ja vanhemmuuden teemoja sekä sitoutumisen merkitystä parisuhteessa. Se on osaltaan vaikuttanut eroauttamisen kehitykseen Suomessa.

Viime vuosikymmeninä on voimallisesti puhuttu myös lapsuuden puolesta, lapsen ja koko perheen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Varhaisen tuen merkitystä on painotettu.

Kirkon perheneuvonta on ehkä näkynyt enemmän paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Siinä mielessä näkyvyys on ristiriitaista, ettei meidän ole tarvinnut palvelujamme paljon markkinoida. Monilla paikkakunnilla kysyntä ylittää reilusti tarjonnan. Näkyvyys lisää aina kysyntää ja kysyntään pitäisi silloin pystyä vastaamaan.

Monilla paikkakunnilla kysyntä ylittää reilusti tarjonnan.

Niin koulutusta kuin työmenetelmiä on 70 vuoden aikana vahvasti kehitetty. Kirkossa perheneuvonnalle on laadittu oma strategia, jota parhaillaan päivitetään. Haluamme pysyä mukana toimintaympäristön muutosten asettamissa haasteissa.

Olemme ottaneet käyttöön myös uusia tapoja tavoittaa ihmisiä, yhtenä esimerkkinä Suhdeklinikka. Verkossa toimivalla palstalla kirkon perheneuvojat vastaavat ihmisten lähettämiin, yleensä parisuhteita koskeviin kysymyksiin. Viime vuonna sivuilla oli yli 200 000 kävijää, tänä vuonna tuo määrä ylittynee huimasti. Kirkon perheneuvonta on siis mennyt sinne, missä ihmiset ovat – erityisesti he, jotka muutoin tuskin kirkon palveluja käyttäisivät.

Olemme ottaneet käyttöön myös valtakunnallisen asiakaspalautejärjestelmän, ja sen perusteella ihmiset ovat olleet erittäin tyytyväisiä saamaansa tukeen ja apuun. Käynnit perheneuvonnassa ovat lisäksi muuttaneet käsityksiä kirkosta myönteisemmiksi. Yli 90 prosenttia on kokenut hyötyneensä perheneuvonnan palveluista. Jos tällainen joukko ihmisiä voi paremmin perhe-elämässään, varmasti sillä on vaikutusta!

Perheneuvonta on ehkä pärjännyt paremmin kuin julkisuudessa näkynyt. Työntekijät ovat erittäin sitoutuneita tekemään käytännön asiakastyötä.”

 

Päivi Kähkönen

Kirkkohallituksen kasvatuksen ja perheasioiden yksikön johtaja

 

Lue myös:

Sota kaipasi yhtä miestä

Parisuhteen hyvinvointi säteilee laajalle

Seurakuntien toimintaa

 Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta