Kirkon tutkimuskeskuksen seminaarissa kysellään kirkon paikkaa | Tampereen hiippakunta

Kirkon tutkimuskeskuksen seminaarissa kysellään kirkon paikkaa


Muuttuvassa yhteiskunnassa kirkon paikka hahmottuu suhteessa muihin toimijoihin. Miten rakentuu kirkon suhde valtioon? Mikä on kirkon rooli hyvinvointiyhteiskunnan palvelujen turvaamisessa? Miten kirkko argumentoi ja perustelee sanomansa yhteiskunnallisissa keskusteluissa? Kirkon tutkimuskeskuksen huhtikuisessa seminaarissa ”Kirkko etsii paikkaansa” haetaan vastauksia näihin kysymyksiin.

Kirkon asemaa yhteiskunnassa käsittelevät tutkijat Sanna Lehtinen ja Leena Sorsa, joiden alustukset liittyvät uskonnonvapauteen sekä kirkon ja valtion suhteeseen. Lehtinen tarkastelee uskonnonvapautta eurooppalaisesta näkökulmasta. Hän on väitöstutkimuksessaan perehtynyt kirkkojen juridisiin toimintamahdollisuuksiin eri EU-jäsenmaissa. Sorsa luo esityksessään katsauksen kirkon ja valtion suhteen tulevaisuudennäkymiin Suomessa ja pohtii vaihtoehtoja järjestää uskontojen ja katsomusten asemaa yhteiskunnassa.

Diakoniatyö ja heikompien auttaminen ovat kirkon ydintehtäviä, joissa kirkko myös tekee yhteistyötä muiden toimijoiden, kuten kuntien ja järjestöjen kanssa. Tutkijatohtori Valdemar Kallunki tuo puheenvuorossaan esille kirkon palveluroolin ja sopimuksellisen yhteistyön tärkeyden nykyisessä tilanteessa. Professori Heikki Hiilamon tarkastelussa on yhteiskunnan ja kirkon tuki kaikkein vähäosaisimmille.

Seminaarissa käsitellään lisäksi kirkon julkista ääntä ja vaikutusvaltaa. Yliopistonlehtori Niko Huttusen puheenvuoron aiheena on Raamattu ja sen käyttö yhteiskunnallisessa keskustelussa. Kirkkoherra Tuomas Hynynen pohtii kirkon eettisiä kannanottoja koskevan tutkimuksensa pohjalta, mitä annettavaa kirkolla on eettiseen keskusteluun.

 

Kirkko haluaa olla tärkeä yhteiskunnallinen arvokeskustelija

Lopen seurakunnan kirkkoherra Tuomas Hynynen valmistelee väitöskirjaa kirkon kannanotoista – kirkolliskokouksen, piispainkokouksen tai kirkkohallituksen lausunnoista ja mietinnöistä. Kirkon tutkimuskeskuksen seminaarissa Hynynen avaa tutkimuksensa pohjalta esiin nousseita kysymyksiä.

Hynynen käsittelee tutkimuksessaan kannanottoja, joilla on erityistä eettistä merkitystä.

– Jotkut kirkon kannanotot määrittelevät oikeata ja väärää eli sitä, mitä lainsäätäjän pitäisi sallia tai kieltää. Esimerkkeinä voi mainita kirkkohallituksen lausunnon hedelmöityshoitolain valmisteluun vuonna 2005 tai parisuhdelain seuraukset kirkossa. Jotkut kannanotot puhuvat siitä, miten kirkon luomisusko, Jeesuksen pelastustyö ja armo luovat toivoa ja motivoivat tekemään hyvää, kuten piispojen kannanotto maailman ruokaturvan puolesta, Hynynen mainitsee.

Myös kirkon omilla ohjeistuksilla ja suosituksilla, kuten ilmasto-ohjelmalla ja vastuullisen sijoittamisen ohjeilla on erityinen eettinen merkitys. Ne ovat esimerkki kannanotoista, jotka kehottavat kirkon uskoon perustuen ihmisiä kantamaan vastuunsa, lähtemään liikkeelle, osallistumaan ihmiskunnan yhteisiin talkoisiin.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko haluaa olla suomalaisessa yhteiskunnassa tärkeä arvokeskustelija, ja kirkko vahvistaa tätä rooliaan mielellään. Mutta mikä kirkon eettisten kannanottojen tehtävä ja merkitys on? Mitä annettavaa kirkolla on? Näitä kysymyksiä Tuomas Hynynen pohtii tutkimuksessaan.

– Sanallisten kannanottojen ja lausuntojen vaarana on jäädä vaille huomiota, kuten kävi piispojen kannanotolle maailman ruokaturvan puolesta, kun se jäi homoilta-keskustelun varjoon vuonna 2010, Hynynen sanoo.

– Kannanottojen tehtävä vaikuttaa olevan myös arvokeskustelijan roolin vahvistaminen, kirkon oman itseymmärryksen ja kirkon yhteiskunnallisen aseman rakentaminen./TM

 

 

Kirkko etsii paikkaansa –seminaari

Maksuton ja avoin kaikille kirkollisista ja yhteiskunnallisista teemoista kiinnostuneille.

Aika: 20.4.2015 klo 10–16.

Paikka: Tampere-talo

Ilmoittautuminen 7.4.2015 mennessä osoitteessa: http://sakasti.evl.fi/ktkseminaari2015

Lisätiedot: ktk@evl.fi / puh. 040 5184 299

 

 

 Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta