Ohjeita | Tampereen hiippakunta

Ohjeita

Seurakuntien henkilöstökoulutus 2013

Tampereen hiippakunnan koulutustarjonta painottaa työntekijöiden hengellistä kasvua sekä seurakuntien johtamisen ja esimiestyön tukemista.

Koulutustarpeet ja -suunnittelu

Seurakunta voi suunnitelmallisella, kaikkia henkilöstöryhmiä koskevalla henkilöstökoulutuksella kehittää seurakunnan toimintoja sekä parantaa henkilöstön työskentelyvalmiuksia, työtyytyväisyyttä ja henkistä hyvinvointia. Henkilöstökoulutusta on tarpeellista järjestää tai hankkia seurakunnan toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Henkilöstökoulutuksesta on tärkeää huolehtia myös taloudellisesti vaikeina aikoina. Vähävarainen seurakunta voi tarvittaessa hakea ns. koulutusavustusta omalta hiippakunnaltaan. Hakuohjeet ja lomakkeet löytyvät hiippakuntien kotisivuilta.

Henkilöstökoulutuksen järjestämisestä ja siihen liittyvistä taloudellisista etuuksista on sovittu Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksessa, joka on ollut voimassa 1.12.2010 lähtien.

Koulutussuunnittelua koskevat ohjeet löytyvät Sakastin Koulutus-sivustolta (ks. Henkilöstön kehittäminen). Niissä on otettu huomioon 1.12.2010 voimaan tullut Kirkon henkilöstön kehittämissopimus ja sen määräykset henkilöstön suunnitelmallisesta kehittämisestä. Sivuilla on nyt mm. mallilomake henkilöstön kehittämissuunnitelman laatimista varten.

Kehittämissuunnitelmat

Seurakuntien on  laadittava henkilöstön kehittämissuunnitelma, joka toimitetaan tuomiokapituliin 15.12.2013 mennessä. Kirkon koulutuskeskuksen ja hiippakuntien koulutuksiin ei kuitenkaan ilmoittauduta seurakuntien kehittämissuunnitelmien välityksellä.


Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta