Pastoraalikoulutus | Tampereen hiippakunta

Pastoraalikoulutus

Yleistä pastoraalitutkinnon suorittamisesta:

Pastoraalitutkinnon vaatimukset perustuvat piispainkokouksen päätökseen 13.9.2005. Pastoraalitutkinnon tavoitteena on, että pappi tai lehtori syventää teologista tietämystään ja osaa soveltaa sitä kirkon työssä. Tutkinnon laajuus on 34 opintopistettä (op). Se sisältää seuraavat opintokokonaisuudet:

Raamattutieto (4 op)
Kirkon tunnustus (4 op)
Kirkon hallinto (4 op)
Raamattu, tunnustus ja julistus (4 op)
Jumalanpalveluselämä (4 op)
Sielunhoito (4 op)
Kristillinen kasvatus (4 op)
Seurakunta työyhteisönä (4 op)
Saarnanäyte (1 op)
Opetusnäyte (1 op)

Tutkinnon suorittamisen alussa opiskelija esittää selvityksen perehdyttämisohjelman suorittamisesta ja laatii hiippakuntadekaanin kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS).

Suunnitelmaa tehtäessä samoin kuin eri opintokokonaisuuksien suoritusvaihtoehtoja valittaessa otetaan huomioon opiskelijan lähtökohdat, aikaisemmat opinnot ja ammatilliset kehitystarpeet. Tavoitteena on, että oppimisessa korostuvat vuorovaikutuksellisuus, kokemuksellisuus ja yhteisöllisyys, mihin lähijaksoon painottuvat suoritustavat antavat mahdollisuuden. Työtapoina ovat luennot, keskustelut, harjoitukset, työhön liittyvä soveltaminen ja kehittäminen, itsenäiset tehtävät ja tentit.

Opintokokonaisuudet 1-3 järjestää hiippakunnan tuomiokapituli. Opintokokonaisuus 1 on suoritettava ennen opintokokonaisuutta 4 ja opintokokonaisuus 3 ennen opintokokonaisuutta 8.

Opintokokonaisuudet 4-8 järjestää Kirkon koulutuskeskus, joka antaa ilmoittautumisesta ja suoritustavoista tarkemmat ohjeet. Näistä opintokokonaisuuksista tulee vähintään kolme suorittaa lähijaksoina.

Hyväksytyt opintokokonaisuudet ja näytteet arvostellaan kukin asteikolla 1-2 (1; 1,25; 1,5; 1,75; 2).

Opintokokonaisuuksien arviointikriteerit löytyvät näiltä sivuilta.

Tuomiokapituli antaa pastoraalitutkinnosta todistuksen, johon merkitään tutkinnon laajuus ja arvosana. Pastoraalitutkinnon yleisarvosanat (opintokokonaisuuksien yhteispistemäärä): välttävä 10 – 12.75, tyydyttävä 13 – 14.75, hyvä 15 – 17.75 ja erinomainen 18 – 20.

Ohjeita pastoraalitutkinnon suorittamisesta
Hiippakunnan järjestämä pastoraalikoulutus
Kirkon koulutuskeskuksen järjestämä pastoraalikoulutus
Saarna- ja opetusnäyte
Pastoraalitutkinnon arviointi
Ylempi pastoraalitutkinto
Pastoraalikoulutus 2014


Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta