Ohjeita pastoraalitutkinnon suorittamisesta | Tampereen hiippakunta

Ohjeita pastoraalitutkinnon suorittamisesta

1. Ilmoittautuminen

KJ 6:18-20 mukaiseen pastoraalitutkinnon suorittamiseen ilmoittaudutaan Kirkon koulutuskalenterin kautta sähköisesti lokakuun loppuun mennessä. Hakijan tulee lisäksi huolehtia suoritettavien koulutusosioiden merkitsemisestä vuosittain seurakunnan koulutussuunnitelmaan. Ilmoittautuminen Kirkon koulutuskeskuksen pastoraalikoulutusosioihin tapahtuu samoin lokakuun loppuun mennessä. Tutkinnon aloittajan tulee lisäksi tutustua piispainkokouksen ohjeisiin pastoraalitutkinnon suorittamisesta ja tuomiokapitulin hyväksymiin pastoraalitutkinnon tutkintovaatimuksiin arvostelukriteereineen.

2. HOPS-päivä

Hiippakuntadekaani kutsuu ilmoittautumisajan päättyttyä koulutukseen hakeutuneet HOPS-päivään, jossa heidän tulee tulee esittää perehdyttämisraportti ja perehdyttämistodistus. HOPS-päivässä laaditaan lisäksi kullekin osallistujalle henkilökohtainen opintosuunnitelma ja annetaan tutkinnon suorittamiseen vuosittain liittyvää informaatiota.

3. Koulutusinformaatio

Pastoraalitutkinnon hiippakunnan osioiden ja kirkon koulutuskeskuksen osioiden vuosittainen ohjeistus on sähköisesti Kirkon koulutuskeskuksen sivuilla. Henkilöstökoulutuskalenterissa ilmoitetaan vuosittaisten lähijaksojen ajat, paikat ja hinnat. Hiippakunnan kotisivulla ilmoitetaan lisäksi vuosittaisten lähijaksojen ennakkotehtävät ja niihin liittyvät toimenpiteet.

Hiippakunnan koulutusosiot suositellaan suoritettavaksi vaihtoehto A:n mukaisesti (sisältää lähijakson). Niistä yhden voi halutessaan suorittaa vaihtoehto B:n mukaan. Erittäin perustelluista syistä hiippakuntadekaani voi myöntää oikeuden toiseen vaihtoehto B:n mukaiseen suoritukseen.
B vaihtoehdon mukaiset suoritukset suoritetaan seuraavasti: raamattutieto tuomiorovasti Olli Hallikaiselle, kirkon tunnustus hiippakuntadekaani Ari Hukarille tai piispa Matti Revolle ja kirkon hallinto lakimiesasessori Leevi Häikiölle. Lähijaksojen kurssivastaavana toimii pastoraalitoimen sihteeri Jussi Holopainen

Kirkon koulutuskeskuksen koulutusosioista vähintään kolme tulee suorittaa vaihtoehto A:n mukaisesti. Opetus- ja saarnanäytteiden vastaanottajat, ilmoittautumismenettely ja toteutusohjeet arviointikriteereineen löytyvät tutkintovaatimusten kohdista 9-10.

4. Hiippakunnan ja Kirkon koulutuskeskuksen osioiden suorittamisjärjestys

Osio (1) Raamattutieto tulee suorittaa ennen osiota (4) Raamattu, tunnustus ja julistus. Osio (3) Kirkon hallinto tulee suorittaa ennen osiota (8) Seurakunta työyhteisönä.

5. Vanhojen vaatimusten mukaan aloittaneet

Papit, jotka ovat aloittaneet pastoraalitutkinnon suorittamisen ennen vuotta 2002, ns. vanhojen vaatimusten mukaisesti, suorittavat tutkinnon tuomiokapitulin hyväksymien muunto-ohjeiden mukaisesti:

Vanhojen ja uusien tutkintojen vastaavuus

1) Raamatun tuntemus -(1) Raamattutieto
2) Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustus -(2) Kirkon tunnustus
3) Sielunhoito -(6) Sielunhoito
4) Kirkon lainsäädäntö ja hallinto -(3) Kirkon hallinto
5) Liturgiikka ja homiletiikka -(5) Jumalanpalveluselämä
6) Kristillinen kasvatus -(7) Kristillinen kasvatus
7) Hermeneutiikka -(4) Raaamattu, tunnustus ja julistus
-(8) Seurakunta työyhteisönä

Muunnettaessa tutkintovaatimuksia vanhoista uusiksi osio (4) Kirkon lainsäädäntö ja hallinto vastaa opintokokonaisuutta (3) Kirkon hallinto. Sen lisäksi opintokokonaisuus (8) Seurakunta työyhteisönä suoritetaan Kirkon koulutuskeskukseen seuraavasti:

-opetussuunnitelman A-vaihtoehdon mukaisesti (sisältää lähijakson Koulutuskeskuksessa), mikäli opiskelija on suorittanut osion (4) Kirkon lainsäädäntö ja hallinto kurssilla Kirkon koulutuskeskuksessa.
Molemmat suoritustavat antavat tässä tapauksessa oikeuden hakea suorittamaan kirkkoherralta vaadittavaa seurakuntatyön johtamisen tutkintoa. Tämä käytäntö koskee vain vanhojen tutkintovaatimusten mukaan aloittaneita.

6. Pastoraalitutkinnon suorittaminen ulkomailla

Pastoraalitutkinnon suorittamisessa ulkomailla noudatetaan dekaanikokouksen laatimia ja kirkon koulutuskeskuksen johtokunnan hyväksymiä ohjeita.

7. Pastoraalitutkinnon publiikki

Kun pastoraalitutkinnon suorittaja on hyväksyttävästi suorittanut kaikki kahdeksan pastoraalikoulutuksen osiota ja antanut hyväksytyn opetus- ja saarnanäytteen sekä hoitanut vähintään kaksi vuotta papin tai lehtorin virkaa (KJ 6:19), hän voi ilmoittautua pastoraalitutkinnon publiikkiin, joka pidetään tuomiokapitulin istunnossa.

Kirjallinen ilmoittautuminen tulee jättää tuomiokapitulille viimeistään viikkoa ennen istuntopäivää. Ilmoitukseen tulee liittää alkuperäiset todistukset tutkinnon osioiden ja näytteiden suorittamisesta.


Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta