Saarna- ja opetusnäyte | Tampereen hiippakunta

Saarna- ja opetusnäyte

Saarna- ja opetusnäyte toteutetaan aidoissa seurakunta- ja opetustilanteissa. Pastoraalitutkinnon suorittajan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (HOPS) laadittaessa painotetaan näytteiden laatua, jolloin korostetaan suunnittelua, hyvää valmistautumista ja toteutusta.
Saarna- ja opetusnäytteet ajoitetaan tutkinnon suorittamisen loppuvaiheeseen. Niiden tavoitteena on arvioida pastoraalitutkinnon suorittajan saavuttama kyky ja taito näytteiden alaan liittyvissä työtehtävissä. Näytteet annetaan tuomiokapitulin valtuuttamille vastaanottajille.

9. Saarnanäyte

Tavoite
Saarnanäytteen tavoitteena on osoittaa pastoraalitutkinnon suorittajan osaaminen sananjulistamiseen liittyvissä tehtävissä.

Toteutustapa
Näytteen antaminen edellyttää opintokokonaisuuksien 1–2 ja 4–5 suorittamista.

Saarnanäytteen tulee vastata seurakunnan pääjumalanpalveluksen saarnaa. Näytteen antajan tulee ilmoittautua näytteen vastaanottajalle hyvissä ajoin (vähintään 2 kk) ennen näytteen antamista, jotta näytteenanto voidaan ottaa huomioon ao. seurakunnan messun toimittamisvuoroissa.

Pastoraalitutkinnon saarnanäytteitä ottavat vastaan pappisasessorit ja lääninrovastit sekä seuraavat tuomiokapitulin valtuuttamat papit:

vs. kappalainen Sari Lindström, Lempäälän seurakunta
seurakuntapastori Salla Häkkinen, Tampereen tuomiokirkkoseurakunta
Saarnaa valmistettaessa analysoidaan tekstin sisältö ja merkitys raamatun tutkimuksen, kirkon opin, kirkkovuoden ja julistuksen näkökulmasta (noin 2–3 sivua). Näytteeseen sisältyy em. kirjallisen analyysin lisäksi saarnan kirjallinen versio ja saarnan pitäminen. Analyysi toimitetaan vastaanottajalle viikkoa ennen näytettä ja saarna ennen tilaisuutta. Suositeltavaa on, että saarnaaja toimii myös liturgina.

Arviointi
Saarnan jälkeen käydään arviointi- ja palautekeskustelu sen sisällöstä sekä valmistukseen ja toteutukseen liittyvistä kysymyksistä. Saarnanäytteenä arvioidaan em. kokonaisprosessi (katso arviointi).

10. Opetusnäyte

Tavoite
Opetusnäytteen tavoitteena on osoittaa pastoraalitutkinnon suorittajan kyky ja taito opettamiseen liittyvissä tehtävissä.

Toteutustapa
Näytteen antaminen edellyttää opintokokonaisuuden 7. Kristillinen kasvatus suorittamista. Opetusnäyte annetaan tuomiokapitulin valtuuttamalle vastaanottajalle lasten, nuorten tai aikuisten opetustilanteessa. Näytteeksi kannattaa valita luontevasti pastoraalitutkinnon suorittajan omaan työhön kuuluva opetustilanne. Näytteen antamisesta sovitaan vastaanottajan kanssa hyvissä ajoin (vähintään 1 kk) ennen näytteen antamista.
Opetusnäytteeseen sisältyy sen pohjana oleva kirjallinen suunnitelma, joka toimitetaan vastaanottajalle viikkoa ennen opetustilannetta. Suunnitelmaan kirjataan opetustilanteen tavoite, toteutustapa, keskeiset sisällöt ja lyhyt kuvaus opetustilanteen kulusta.

Pastoraalitutkinnon opetusnäytteitä ottavat vastaan pappisasessorit ja lääninrovastit sekä seuraavat tuomiokapitulin valtuuttamat papit:

kappalainen Arto Köykkä, Pirkkalan seurakuntapa
kirkkoherra Pentti Leppänen, Jämsän seurakunta
seurakuntapastori Jussi Lahti, Hämeenlinna-Vanajan seurakunta
rippikoulutyön pastori Jari Pulkkinen, Tampereen srk-yhtymä
kasvatustyön pastori Jari Laulainen, Lahden seurakuntayhtymä

Arviointi
Opetusnäytteen jälkeen käydään arviointi- ja palautekeskustelu näytteen suunnittelusta, sisällöstä ja toteutuksesta. Opetusnäytteenä arvioidaan em. kokonaisprosessi (katso arviointi).


Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta