Lääninrovasteja nimitettiin Tampereen hiippakunnassa | Tampereen hiippakunta

Lääninrovasteja nimitettiin Tampereen hiippakunnassa


Tampereen tuomiokapituli antoi istunnossaan 15.8.2018 viranhoitomääräyksen Hämeenlinnan rovastikunnan lääninrovastin virkaan kirkkoherra Tapani Vanhaselle 1.10.2018 alkavaksi neljän vuoden määräajaksi. Hämeenlinnan rovastikunnan lääninrovastina kuluvan kauden toimineen Vanhasen nykyinen toimikausi päättyy 30.9.2018.

Tuomiokapituli piti tarkoituksenmukaisena nimittää Vanhanen edelleen Hämeenlinnan rovastikunnan lääninrovastiksi ottaen huomioon hänen useiden vuosien kokemuksensa tehtävästä sekä viranhoidon jatkuvuuteen liittyvät näkökohdat.

Tuomiokapituli nimitti kirkkoherra Mika Tapiolinnan määräajaksi Ruoveden rovastikunnan lääninrovastin virkaan ajalle 1.10.-31.12.2018. Kirkkoherra Pentti Leppänen on irtisanoutunut Ruoveden rovastikunnan lääninrovastin virasta 1.10.2018 lukien.

Tuomiokapitulin päätöksen mukaisesti Ruoveden ja Sääksmäen rovastikunnat yhdistyvät vuoden 2019 alusta lukien Kangasalan rovastikunnaksi, jonka lääninrovastiksi on nimetty Kangasalan kirkkoherra Seppo Jarva ajalle 1.1.2019-31.12.2022. Seppo Jarvan toivomuksesta häntä ei nimitetty kuluvan vuoden aikana o.v.o Ruoveden lääninrovastin virkaan.17Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta