Lahden seurakuntayhtymä on valmiina toimimaan | Tampereen hiippakunta

Lahden seurakuntayhtymä on valmiina toimimaan


Lahden seurakuntayhtymä ja yhtymän työntekijät ovat valmiina toimimaan, jos Lahteen otetaan lisää pakolaisia tai kaupunkiin perustetaan vastaanottokeskus. Seurakuntayhtymän edustajat ovat keskustelleet ajankohtaisesta tilanteesta sekä Lahden kaupungin että SPR:n kanssa. Toistaiseksi seurakunnilta ei ole pyydetty apua tilakysymyksissä tai esimerkiksi vaatekeräyksen järjestämisessä.

Tilat

Lahden seurakuntayhtymä on valmis tarvittaessa antamaan tilojaan pakolaisten käyttöön niin majoitukseen kuin esimerkiksi erilaiseen pakolaisille tarkoitettuihin tilaisuuksiin tai kokoontumisiin. Seurakuntayhtymä ei kuitenkaan itse ryhdy suunnittelemaan tilojen käyttöä pakolaisten tarpeisiin, vaan haluaa toimia yhdessä muiden tahojen kuten Lahden kaupungin tai SPR:n kanssa.

Henkinen tuki

Seurakunnat ja eri työmuodot ovat omalta osaltaan valmiita ottamaan mahdolliset pakolaiset mukaan toimintaan ja antamaan heille niin hengellistä kuin henkistä tukea. Niin diakoniatyö kuin kasvatustyö ovat valmiudessa kohdentamaan omaa toimintaansa pakolaisiin. On mahdollista esimerkiksi järjestää perheille toimintaa, leirejä tai perustaa lapsille kerhoja. Diakoniatyössä valmistaudutaan myös rekrytoimaan uusia vapaaehtoisia, jotka voivat olla mukana pakolaistyössä ja heidän apunaan. Mikäli kaupunkilaiset haluavat konkreettisesti auttaa, he voivat ilmoittautua mukaan vapaaehtoisiksi. Heille annetaan myös koulutusta.

Jo tällä hetkellä diakoniatyössä tehdään paljon työtä maahanmuuttajien ja pakolaisten parissa. Heille järjestetään vuosittain leirejä ja seurakuntayhtymällä on jalkapallojoukkue, jossa on mukana maahanmuuttajia ja kantasuomalaisia. Lisäksi Lahdessa järjestetään säännöllisesti niin kutsuttuja Maailmojen messuja, joka pidetään englannin kielellä. Seuraava Maailmojen messu on 20.9. Ristinkirkossa. Samoin seurakuntien lähettejä toimii jo nyt kriisialueilla esimerkiksi Kreikassa.

Keräys Karismassa ja kolehteja pakolaisten hyväksi

Yksi keskeisimmistä tämän hetken toimintamuodoista pakolaisten hyväksi on rahan kerääminen sekä Suomeen tulleiden pakolaisten auttamiseksi että avun saamiseksi kriisialueille. Tästä syystä ensi sunnuntaina osassa Lahden kirkoista kerätään kolehti Kirkon Ulkomaanavulle Balkanin projektiin, joka tarjoaa hätäapua Euroopan pakolaiskriisiin Unkarin, Serbian ja Kreikan alueella. Lisäksi Karisman kauppakeskuksessa järjestetään keräys 25.9. Tähän keräykseen voi ilmoittautua mukaan kerääjäksi.

Materiaalinen tuki

Tällä hetkellä vastaanottokeskuksissa on tilanne, että varastot ovat täynnä tavaraa, joten esimerkiksi vaatekeräyksen järjestäminen ei ole tarpeen. Jos tilanne muuttuu, seurakunnat ovat myös valmiita keräämään vaatteita tai muita tarvikkeita.Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta