Lisämateriaalia: Seurakuntarakenteen muutos | Tampereen hiippakunta

Lisämateriaalia: Seurakuntarakenteen muutos


Hyvä kumppani

Jaamme ohessa käyttöösi hiippakunnan yhteisen työkokouksen antia. Syyskuinen työkokous oli mielenkiintoinen uusi avaus rakentaa yhteisen oppimisen tilaa seurakuntien kesken. Opettelimme kuulemaan toisiamme, keräämään palautetta rakennemuutoksesta ja jakamaan kokemuksia edessä olevasta muutoksesta. Jaamme saman yhteisen mutta epävarman tulevaisuuden. Jotta voisimme rakentaa sitä yhdessä, meidän on puhuttava ja kuunneltava toisiamme.

Keskustelua vaikeutti se, ettemme tiedä, mitä päätöksiä tulevasta rakennemallista tullaan tekemään. Siksi seuraavassa koko hiippakunnan työkokouksessa 9.4. (klo 13 – 15) ei puhuta rakennemuutoksesta. Puhumme työyhteisöinä keskenämme siitä, millaisen toimintaympäristön muutoksen keskellä me työtämme teemme. Kysymme teidän kaikkien kokemusta siitä, mikä on työssämme toisin. Mistä muutoksesta nyt pitäisi puhua ja mistä tulla tietoiseksi?

Uskomme, että nämä vuorovaikutteiset yhteiset foorumit ovat tulleet jäädäkseen, koska meidän on opittava kommunikoimaan keskenämme. Teemme joka tapauksessa tulevaisuudessa työtä isommissa yksiköissä ja laajemmassa yhteistyössä. Jotta olisimme valmiita tekemään työtä yhdessä, meidän on tutustuttava toistemme ajatteluun entistä paremmin.

Toivottavasti oheisesta keskustelukoosteesta ja kokouspalautteen koosteesta on teille hyötyä. Me ainakin opimme teiltä ja teistä paljon.

Ari Hukari
hiippakuntadekaani

Seurakuntarakenteen muutos. Kirkolliskokouksen linjaukset ja koko hiippakunnan työkokouksen tuottamaa materiaalia
1.4 MiB
Lisätietoja...Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta