Lopella joka neljäs valtuutettu alle 30-vuotias | Tampereen hiippakunta

Lopella joka neljäs valtuutettu alle 30-vuotias


Seurakuntavaaleissa valituista luottamushenkilöistä alle 30-vuotiaita oli 6 prosenttia. Kaikkien valittujen luottamushenkilöiden keski-ikä on 54,2 vuotta. Edellisissä vaaleissa alle 30-vuotiaita luottamushenkilöitä oli 8,7 prosenttia valituista ja keski-ikä 51,3.

Tulosta selittää osittain se, että vuoden 2010 seurakuntavaalikampanjan painopisteenä olivat nuoret. Äänioikeus ulotettiin tuolloin ensimmäistä kertaa 16 vuotta täyttäneisiin kirkon jäseniin.

Seurakuntakohtaiset erot nuorten aikuisten vaalimenestyksessä olivat suuria. Parhaiten nuoria pääsi läpi hämäläisessä Lopen seurakunnassa, jossa peräti 26 prosenttia valtuustoon valituista oli alle 30-vuotiaita.

“Poliittiset järjestöt ovat olleet aktiivisia ja löytäneet kiinnostavia nuoria ehdokkaita. Lopella on totuttu luottamaan nuoriin vaikuttajiin ja heitä on paljon mukana sekä kunnan että seurakunnan päätöksenteossa”, sanoo kirkkoherra Tuomas Hynynen.

Yksi Lopen vaalien menestyjistä on Sami Lilja, 19. “Yritän pitää seurakunnan päätöksenteossa nuorten puolta. Jo nuorisolaki velvoittaa arvioimaan päätösten vaikutukset lapsiin ja nuoriin. Nuori päättäjä on luonnollisesti lähempänä.

Kirkon tiedotuskeskus

 

Lue myös:

Äänestysprosentti Tampereen hiippakunnassa 15,0

 

 Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta