Luottamushenkilöt kokoontuivat Sääksmäellä | Tampereen hiippakunta

Luottamushenkilöt kokoontuivat Sääksmäellä


Tampereen hiippakunnan seurakuntien luottamushenkilöt kokoontuivat tänään neuvottelupäivään Sääksmäen Pappilanniemessä. Neuvottelupäivän teemoina olivat rakennemuutos, talouden sopeuttaminen ja seurakunnan vapaaehtoiset. Neuvottelupäivän järjestivät yhteistyössä Seurakuntaopisto, Tampereen hiippakunta ja Sääksmäen seurakunta. Lämmin kiitos yhteistyökumppaneille hienosta työstä!

Aamupäivän paneelikeskustelussa pohdittiin rakennemuutosratkaisuja ja tulevaisuuden haasteita. Lakimiesasessori Jorma Juutilainen totesi alustuksessaan, että vaikka esitys seurakuntayhtymämallista kevään kirkolliskokouksessa kaatui, tarve rakenteiden kehittämiselle ei ole hävinnyt minnekään. Juutilainen korosti, että myös nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa erilaisia rakenneratkaisuja.

Seurakuntajaon tulee kirkkolain mukaan noudattaa kuntajakoa siten, että kukin kunta on kokonaisuudessaan saman seurakunnan tai seurakuntayhtymän alueella. Saman kunnan alueella olevien on muodostettava seurakuntayhtymä. Yhtymän voivat muodostaa myös yhden tai useamman kunnan alueella olevat seurakunnat. Uusia seurakuntia voidaan muodostaa liittämällä nykyisiä seurakuntia yhteen, lakkauttamalla nykyisiä ja perustamalla tilalle uusi seurakunta, perustamalla kokonaan uusia seurakuntayhtymiä tai laajentamalla nykyisiä.

– Myös hiippakuntarajoja voidaan tarkistaa, Juutilainen muistutti.

Piispa Matti Repo sanoi puheenvuorossaan, että rakenneratkaisuja ei tule lähteä tekemään ensisijaisesti talouden, johtajuuden tai henkilöstön takia, vaan yhteisön ja seurakuntaelämän turvaamiseksi.

– Tärkeää ovat ihmiset, joiden kanssa kokoonnumme yhteen.

Isossa hiippakunnassa on monenlaisia tarpeita.

– Ei ole yhtä suuntaa, joka pitäisi lyödä lukkoon jokaisessa hiippakunnan kolkassa.

Piispa kertoi lääninrovasteille tehdystä kyselystä, jonka vastauksissa pohdittiin erilaisia rakennevaihtoehtoja. Vastauksissaan lääninrovastit painottivat sitä, että joka tapauksessa pienet seurakunnat tarvitsevat tukea.

Luottamushenkilöt keskustelivat paneelin alustusten pohjalta. Piispan aamun puheenvuorossaan esille nostama läheisen yhteisön merkitys rakenneratkaisuja mietittäessä nosti porinaryhmistä esiin kysymyksen siitä, mikä läheisen yhteisön kilometriraja on. Piispa totesi, ettei mitään tarkkaa kilometrirajaa tietenkään ole olemassa.

– Enemmän on kyse korvien välistä. Kuinka pitkä matka niiden välillä on? Minkä kirkon tunnen omakseni? Minkä seurakunnan alan tuntea omakseni? Sinne alkaa syntyä yhteisö.

Kangasalan seurakunnan talousjohtaja Annu Kuusisto pohti monipuolisessa virikepuheenvuorossaan talouden sopeuttamiseen liittyviä näkökulmia.

Resurssien kohdentamiseen liittyen Annu Kuusisto kysyi keskustelua herättäen, onko erilaisten tilaisuuksien järjestämisen aika ohi.

– Pitäisikö meidän olla siellä, missä ihmiset ovat?

Iltapäivän kiertokoulutyöskentelyssä paneuduttiin seurakuntalaisiin ja heidän rooliinsa kirkon työntekijöinä palkatun henkilöstön rinnalla.

Neuvottelupäivä päätettiin piispan toimittamaan viikkomessuun.

Päivän aikana pidettyjen alustusten ja virikepuheenvuorojen aineistoa löydät täältä:

Annu_Kuusisto_esitys1209

Luottamushenkilöiden_neuvottelupäivä_120915

Mihin suuntaanEvankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta