Luovin Yhteisvastuukeräys 2014 | Tampereen hiippakunta

Luovin Yhteisvastuukeräys 2014


Muistathan YV-kilpailun!

Luovin Yhteisvastuukeräys -kilpailuun voivat osallistua kaikki Tampereen hiippakunnan seurakunnat.

Voittajakampanja

luo uutta

luo innostusta

luo seurakuntaan yhtenäisyyttä

Kilpailussa etsitään luovia keräyskampanjoita, jotka tukevat Yhteisvastuukeräyksen tunnettuutta ja myönteistä näkyvyyttä. Kilpailussa menestymisen kriteerinä ei ole seurakunnan rahallinen tulos keräyksessä, vaan kampanjalta odotetaan ennen kaikkea raikkaan uudenlaista lähestymistapaa ja toteutusta. Yhtenä tärkeänä kriteerinä on kampanjan kyky luoda seurakuntaan yhtenäisyyttä: yhteistä tahtoa, innostusta ja tekemistä.

Kampanjan toteutustapa on vapaa: musiikkia, videoita, performansseja, konsertteja, seminaareja tai muita tilaisuuksia, tuotteita, uudenlaisia keräystapoja tai kerääjien rekrytointeja, verkkokampanjoita, sosiaalisen median kampanjoita – tai kaikkia näitä tai jotain ihan muuta.

Kilpailuun ilmoittaudutaan mukaan valmiilla kampanjalla ja raportilla (ks. ohjeet) 31.3.–15.9.2014 välisenä aikana. Voittajaseurakunta palkitaan Tampereen hiippakunnan Yhteisvastuu- startissa 2014.

Tampereen hiippakunta lahjoittaa seurakunnan YV -tilille 500 euroa käytettäväksi seuraavan vuoden YV -kampanjaan tai seurakunnan haluamalla tavalla diakoniatyössä.

Kilpailuraati:

Yhteisvastuun keräysjohtaja Tapio Pajunen

Aamulehden päätoimittaja Jouko Jokinen

Kapitulista kehittämistiimin asiantuntijat Airi Raitaranta ja Tuulia Matilainen

Raportointiohjeet:

1. Seurakunnan nimi ja yhteystiedot

2. Yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

3. Kampanjan nimi

4. Sanallinen kuvaus kampanjan ideasta, sisällöstä ja toteutuksesta

5. Kampanjan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneiden nimet sekä tieto siitä, onko seurakunnan työntekijä vai vapaaehtoinen

6. Vapaamuotoiset vastaukset kysymyksiin:

Millä tavoin kampanja loi uutta?

Millä tavoin kampanja loi innostusta?

Millä tavoin kampanja loi seurakuntaan yhtenäisyyttä?

Raportin liitteeksi kampanjaa varten tai sen aikana tuotettuja valokuvia, videoita, musiikkia, tuotteita (tai kuvia tuotteista) tai muuta kampanjaan liittyvää.

Raportti liitteineen toimitetaan sähköisesti tuulia.matilainen@evl.fi tai osoitteeseen Eteläpuisto 2 C, 33200 Tampere.

* Yhteisvastuukeräyksellä on oikeus levittää ja hyödyntää Yhteisvastuukeräyksen markkinoinnissa kilpailun myötä syntyneitä kampanjaideoita ja niiden tuotoksia.Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta