Luterilaiset piispat: Pakolaisia autettava uskonnollisesta vakaumuksesta riippumatta | Tampereen hiippakunta

Luterilaiset piispat: Pakolaisia autettava uskonnollisesta vakaumuksesta riippumatta


Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat painottavat vahvasti sitä, että kaikkia turvapaikanhakijoita ja pakolaisia on kohdeltava tasapuolisesti.

“Apua tarvitsevia ei tule asettaa eriarvoiseen asemaan uskonnon eikä kansallisuuden nojalla”, piispat painottavat.

Piispat kannustavat paitsi seurakuntia myös kuntia ja valtiota kantamaan vastuunsa kriisissä.

“Toivomme kunnilta ennakkoluulotonta tukea vastaanottokeskusten perustamiselle ja hallitukselta toimia, joilla kannetaan yhteistä vastuuta Eurooppaan saapuvista turvapaikanhakijoista.”

Piispojen näkemykset käyvät ilmi yhteisestä julkilausumasta, jonka he antoivat tänään Porvooseen kokoontuneen piispainkokouksen yhteydessä. Pakolaiskriisi ei ollut piispainkokouksen virallisella asialistalla, mutta piispoilla on tapana käsitellä piispainkokouksen yhteydessä myös ajankohtaisia asioita.

Koko julkilausuman voit lukea tästä:

”Minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille”

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispojen julkilausuma pakolaiskriisin johdosta 9.9.2015

Yhteinen maailmamme on poikkeuksellisen tilanteen edessä. Miljoonat ihmiset pakenevat sotaa ja vainoa. Kysymys on heidän elämästään ja meidän inhimillisyydestämme.

Poikkeuksellinen tilanne on herättänyt auttamishalua, mutta myös huolta ja epävarmuutta. Tarvitsemme kykyä asettua toisen ihmisen asemaan. Kultainen sääntö on toimiva ohje. Jeesuksen sanoin: kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Miten toivoisin itseäni kohdeltavan, jos joutuisin pakenemaan kodistani? Miltä ylenkatse, solvaukset ja uhkailu tuntuvat?

Kristillisen lähimmäisenrakkauden mukaan ihmisiä on autettava valikoimatta. Hyvä yhteiskunta kuulee sekä omien kansalaistensa tarpeet että turvaa etsivien hädän. Apua tarvitsevia ei tule asettaa eriarvoiseen asemaan uskonnon eikä kansallisuuden nojalla.

Arvostamme suuresti työtä, jota viranomaiset, seurakunnat, järjestöt ja yksittäiset ihmiset tekevät auttaessaan pakolaisia ja ottaessaan vastaan turvapaikanhakijoita. Kannustamme seurakuntia toimimaan edelleen yhteistyössä viranomaisten ja muiden auttajien kanssa. Seurakunnat voivat osoittaa

vieraanvaraisuutta antamalla käyttöön tiloja ja järjestämällä yhteistä toimintaa. Pyydämme seurakuntia ottamaan pakolaiset huomioon myös talousarviosta ja kolehtikohteista päätettäessä. Toivomme kunnilta ennakkoluulotonta tukea vastaanottokeskusten perustamiselle ja hallitukselta toimia, joilla kannetaan yhteistä vastuuta Eurooppaan saapuvista turvapaikanhakijoista.

Kari Mäkinen, arkkipiispa

Samuel Salmi, Oulun piispa

Simo Peura, Lapuan piispa

Matti Repo, Tampereen piispa

Seppo Häkkinen, Mikkelin piispa

Björn Vikström, Porvoon piispa

Irja Askola, Helsingin piispa

Kaarlo Kalliala, Turun piispa

Tapio Luoma, Espoon piispa

Jari Jolkkonen, Kuopion piispaEvankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta