Ministeri Huovinen: “Tarvetta saattohoitolaille olisi hyvä selvittää” | Tampereen hiippakunta

Ministeri Huovinen: “Tarvetta saattohoitolaille olisi hyvä selvittää”


Epäkohdat ja puutteet saattohoidon saatavuudessa ja hoidon tasossa ovat olleet tiedossa pitkään. Kansalaisaloitteet ja eduskunnassa käyty keskustelu käynnistivät saattohoitosuositusten laatimisen, ja sosiaali- ja terveysministeriö antoi suosituksen vuonna 2010.

– Saattohoidon suositusten ilmestymisen jälkeen silloinen peruspalveluministeri Paula Risikko otti yhteyttä valtakunnalliseen sosiaali- ja terveysalan eettiseen neuvottelukuntaan, ETENE:en. Hän pyysi järjestämään keskustelutilaisuuden suositusten edellyttämien toimenpiteiden eteenpäin viemiseksi, kertoo peruspalveluministeri Susanna Huovinen.

Tarjolla erikoistavaa koulutusta

Syntyi ETENE:n koordinoima Saattohoitotutkijafoorumi, joka edistää saattohoidon koulutusta ja tutkimusta. Paljon on jo tapahtunut.

– Sairaanhoitajaliitto on järjestänyt yhden vuoden erikoistavan koulutuksen palliatiivisesta hoidosta. Koulutuksen painopisteenä oli erityisesti saattohoito. Super ja Lahden Diakoniaopisto ovat olleet aktiivisia siinä, että lähihoitajille järjestetään jatkokoulutuksena saattohoitoon erikoistavaa koulutusta. Lähihoitajien on mahdollista suorittaa vanhustyön erikoisammattitutkinto. Sen osaksi on saatu kuolevaa vanhusta koskeva tutkinnon osa, kertoo ministeri Huovinen.

Ammattikorkeakoulupuolelta ministeri mainitsee esimerkkinä Tampereen ammattikorkeakoulun. Se on tarjonnut sairaanhoitajille jatkokoulutusta palliatiivisesta hoidosta ja saattohoidosta. Suomen Lääkäriliiton järjestämän palliatiivisen lääketieteen erikoistavan koulutuksen on tähän mennessä suorittanut yli 60 lääkäriä.

Laatua tarpeen kehittää edelleen

Saattohoitosuositusten lisäksi terveydenhuoltolain perusteisiin on lisätty viittaus kuntien velvollisuudesta lievittää ihmisen kärsimystä.

– Viittaus lisättiin lakiin erityisesti saattohoidon kehittämisen näkökulmasta, ministeri Huovinen kertoo.

Ministeri Huovisen mielestä tarvetta varsinaiselle saattohoitolaille olisi hyvä selvittää. Sen lisäksi hän toivoo saattohoidosta aktiivista kansalaiskeskustelua eri puolilla Suomea.

– Lisää keskustelua tarvitaan sekä asenteiden muuttamiseksi saattohoitoa arvostavampaan suuntaan että tiedon lisäämiseksi saattohoidon mahdollisuuksista.

– Saattohoidon laatua on edelleen tarpeen kehittää. Jokainen ihminen tarvitsee hyvää saattohoitoa kuoleman lähestyessä. Hyvä saattohoito edellyttää, että lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan peruskoulutuksessa tarjotaan valmiuksia kohdata kuoleva potilas.

TEKSTI: TUULIA MATILAINEN

 Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta