Kunniamerkit | Tampereen hiippakunta

Kunniamerkit

1. Ritarikuntien kunniamerkkiehdotukset

Ohjeet ritarikuntien kunniamerkkien anomisesta annetaan vuosittain Kirkkohallituksen yleiskirjeessä. Vuoden 2018 ohjeet löytyvät yleiskirjeestä 9/2018, jonka liitteenä on Opetus- ja kulttuuriministeriön ohje kunniamerkkiehdotuksen tekemisestä.

V. 2018 seurakunnat toimittavat ritarikuntien kunniamerkkiesityksensä 18.5.2018 mennessä hiippakunnan tuomiokapitulille, joka esitykset käsiteltyään lähettää ne edelleen Kirkkohallitukseen.

Jos seurakunnasta esitetään useampaa kuin yhtä kunniamerkkiä, tulee seurakunnan päättää esitystensä priorisointijärjestys. Omassa päätöksessään tuomiokapituli asettaa seurakunnista tulleet esitykset priorisointijärjestykseen.

Kunniamerkkiesitykset tehdään alla olevalle lomakkeelle.

Lisää tietoa ritarikuntien kunniamerkeistä löydät Ritarikuntien kotisivulta.

2. Kirkolliset kunniamerkkiehdotukset

Kirkkohallituksen täysistunto päätti 24.2.2015 muuttaa Seurakuntatyön kunniamerkin nimen Pro ecclesia -mitaliksi. Seurakuntien tulee toimittaa Pro ecclesia -mitalin ehdotukset tuomiokapitulille toukokuun alkuun mennessä sekä Pyhän Henrikin ristin ja Mikael Agricolan ristin ehdotukset lokakuun alkuun mennessä. Kunniamerkit myönnetään kirkon kunniamerkkitoimikunnan esityksestä.

  • Arkkipiispa voi myöntää Pyhän Henrikin ristin sekä suomalaisille että ulkomaalaisille henkilöille erityisesti ekumeenisista ansioista tai Suomen evankelisluterilaisen kirkon sisarkirkkoihin suhteita edistävästä toiminnasta. Pyhän Henrikin risti voidaan myöntää myös merkittävästä ulkomaille suuntautuneesta toiminnasta tai lähetystyöhön liittyvistä ansioista.
  • Arkkipiispa voi myöntää Mikael Agricolan ristin kotimaisena huomionosoituksena merkittävästä kirkon tarkoitusperiä edistävästä toiminnasta. Mikael Agricolan ristin myöntämisessä voidaan ottaa huomioon myös suomalaisen kulttuurin kehittämiseen ja edistämiseen liittyvät ansiot.
  • Kirkkohallitus voi myöntää Pro ecclesia -mitalin kirkon työssä erityisesti ansioituneelle henkilölle, joka on toiminut kirkon paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla.

Kirkollisten kunniamerkkien hakeminen

Esityksiä kirkollisten kunniamerkkien myöntämisestä voivat tehdä kirkkohallitus, kirkon ulkoasiain neuvosto ja hiippakuntien tuomiokapitulit, jotka lähettävät esityksensä edelleen kirkon kunniamerkkitoimikunnan käsiteltäväksi. Seurakunnat ja kirkolliset järjestöt lähettävät omat kunniamerkkejä koskevat esityksensä puoltojärjestyksessä tuomiokapituleille. Tuomiokapitulit asettavat saamansa ja laatimansa esitykset puoltojärjestykseen ennen lähettämistä kunniamerkkitoimikunnalle. Kunniamerkkitoimikunta voi omasta aloitteestaan esittää kunniamerkin myöntämistä, vaikka sille ei olisi tullut siitä esitystä.

Pyhän Henrikin ristiä ja Mikael Agricolan ristiä koskevat kunniamerkkiesitykset on toimitettava Kirkon kunniamerkkitoimikunnalle Kirkkohallitukseen kunakin vuonna 31.10. mennessä ja Pro ecclesia -mitalia koskevat esitykset 31.5. mennessä. Siksi seurakuntien ja kirkollisten järjestöjen esitykset tulee toimittaa tuomiokapituliin kuukautta ennen ko. määräaikaa.

Kunniamerkkitoimikunta ottaa huomioon vain ao. vuonna tehdyt esitykset. Siksi esitys, joka ei ole johtanut kunniamerkin myöntämiseen, tulee tehdä uudestaan, mikäli sitä pidetään edelleen tärkeänä ja halutaan mukaan ao. vuoden käsittelyyn.

Kunniamerkkiehdotuslomake

Kunniamerkkiesitykset laaditaan kunniamerkkiehdotuslomakkeelle, joka on saatavissa netistä tai tämän sivun alla olevasta linkistä. Lomakkeen kaikki kohdat on täytettävä huolellisesti. Tarvittaessa lomaketta voi täydentää liitteellä. Aiemmat myönnetyt arvonimet ja kunniamerkit ja niiden myöntämisvuosi on myös merkittävä.

Esityksiä tehtäessä on huomattava, että kirkollista kunniamerkkiä ei yleensä myönnetä, mikäli henkilölle on kolmen vuoden sisällä myönnetty valtiollinen tai muu kunniamerkki tai arvonimi.

Valtiolliset kunniamerkit anotaan opetusministeriön antamien ohjeiden mukaisesti.

Lisätiedot kunniamerkkien anomisesta ja aikataulusta: notaari Hannu Laukkonen puh. 0400 926730.
Päivitetty 21.4.2017

 

Ritarikuntien kunniamerkkien keskinäinen järjestys
Ritarikuntien kunniamerkkien keskinäinen järjestys
kunniamerkkien_keskinainen_jarjestys.pdf
52.0 KiB
Lisätietoja...
Kunniamerkkiehdotuslomake (kirkollinen kunniamerkki)
26.0 KiB
Lisätietoja...
Ritarikuntien kunniamerkkiehdotuslomake
Ritarikuntien kunniamerkkiehdotuslomake
Kunniamerkkiehdotus_versio2_3_Acrobat11_2015-05-04.pdf
859.3 KiB
Lisätietoja...

Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta