Nimikirja | Tampereen hiippakunta

Nimikirja

Tuomiokapituli pitää nimikirjaa hiippakunnan papeista ja lehtoreista sekä tuomiokapitulissa olevista viranhaltijoista ja työntekijöistä.

Kirkkolaissa ja -järjestyksessä nimikirjan pitämisestä säädetään KL 6:23 §:ssä ja KJ 6:9 § 3 mom:ssa. Tietojen tallettamisessa, käyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan nimikirjalakia. Kirkkohallitus on antanut vuonna 1999 Kirkon nimikirjaohjeen.

Nimikirjaotteen tilaaminen
Nimikirjaotteen voi tilata sähköpostitse tai puhelimitse notaari Hannu Laukkoselta. Nimikirjaotetta pyydettäessä tulee ilmoittaa otteen käyttötarkoitus, koska käyttötarkoitus vaikuttaa nimikirjaotteen loppumerkintöihin. Tyypillisiä nimikirjan käyttötarkoituksia ovat:

 • viranhakua varten
 • seurakuntapastorin viran hakua varten
 • kappalaisen viran hakua varten
 • kirkkoherran viran hakua varten
 • apurahan tai stipendin hakemista varten
 • palvelussuhde-etujen laskentaa varten

Nimikirjaan merkittävät tiedot
Nimikirjaan saa merkitä vain nimikirjalain sallimia tietoja. Nimikirjaan merkitään:

 • kaikki tutkinnot
 • yli 2 ov /4 op/ 50 h ylittävä kirkon, valtion tai kunnan järjestämä tai maksama koulutus
 • muu koulutus, joka on kestoltaan 5 ov /10 op/180 h
 • pätevöitymiskoulutus (pastoraalitutkinto, seurakuntatyön johtamisen tutkinto, ylempi pastoraalitutkinto jne.)
 • oikeudet ja valat (pappisvihkimys, lehtorin oikeudet, tuomarinvala)
 • työ- ja virkasuhteet
 • työnteon keskeytykset perusteineen
 • kielitaito
 • huomattavat luottamustehtävät
 • arvonimet ja kunniamerkit
 • rangaistukset ja tuomiot
 • sivutoimiluvat

Nimikirjatietojen täydentäminen
Pappien ja lehtorien nimikirjaan täydennetään tuomiokapitulissa automaattisesti kaikki tiedot, jotka perustuvat tuomiokapitulin päätöksiin tai jotka tulevat tuomiokapituliin automaattisesti tiedoksi. Tällaisia tietoja ovat:

 • papiksi vihkiminen sekä lehtorin- ja pappisoikeudet
 • viranhoitomääräykset papin virkaan sekä oikeutukset järjestöjen palvelukseen
 • virkavapaudet
 • sivutoimiluvat
 • kirkolliskokouksen ja hiippakunnan luottamustehtävät
 • rovastin arvo
 • kurinpitorangaistukset
 • pastoraalitutkinnot ja kirkon koulutuskeskuksen kurssit

Muut tiedot perustuvat henkilön itsensä tekemiin ilmoituksiin. Erityisesti kouluissa, yliopistoissa ja kristillisissä järjestöissä toimivien pappien ja lehtorien tulee huolehtia tietojensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Nimikirjan julkisen luotettavuuden vuoksi siihen merkitään vain todisteellisesti esitettyjä tietoja.


Evankelis-luterilainen kirkko
Sakasti kirkon työntekijöille
Kirkon koulutuskalenteri
Kirkko Facebookissa
Kirjaudu sisään
Hiippakunnan yhteystiedot
Hiippakunnan koulutuskalenteri
Lomakkeita, ohjeita ja materiaaleja
Ohjeet pappisvihkimyksen hakemisesta
Työnohjaus
Piispantarkastukset
Uusille työntekijöille
Tuomiokapitulin päätökset
Uutisia hiippakunnasta
Kehityskeskustelualusta
Avoimet työpaikat
Arkisto
Lähetä palautetta
Tampereen hiippakunta | Eteläpuisto 2c, 33200 Tampere | email: tampere.tuomiokapituli@evl.fi
Sivujen toteutus: Tampereen hiippakunta